Kilka pamiątkowych fotografii zeskanowych na potrzeby strony internetowej od Pana Tomka PIOTROWICZA