Wolontariusz Andrzej OCHOCIŃSKI odbywa w Stowarzyszeniu "Wolontariat Długoterminowy"

Federacja Inicjatyw Oświatowych i Fundacja Fala w dniu 19.10.2012r. poinformowały nas, że w wyniku drugiego  naboru organizacji pozarządowych w konkursie na organizacje goszczące wolontariuszy długoterminowych, w ramach projektu "Wolontariat Rozwija Wieś", organizacja  Łańcuch Wzajemności otrzymała 47 punktów na 50  możliwych i tym samym została wybrana do dalszej realizacji projektu.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ

W dniach 26-28.10.2012r. w Warszawie odbyło się szkolenie w ramach projektu "Wolontariat Rozwija Wieś", w którym uczestniczył Prezes Stowarzyszenia.

Szkolenie dla Wolontariuszy

"WOLONTARIAT ROZWIJA WIEŚ"

Wrocław 27-29.12.2012r.

Wolontariusz Pan Andrzej OCHOCIŃSKI uczestniczył w szkoleniu dla wolontariuszy.

 

Działania wolontariackie zostały zakończone w dniu 28.01.2013r.