Umowa użyczenia Stowarzyszeniu

Mapka_Krekole na Warmii - wieś z wysiółkami

ZANIM POWSTAŁA KREKOLANDIA: KOLEKCJA WSPOMNIEŃ. Ochotnicza Straż Pożarna w Krekolach powstała po raz pierwszy w 1923 roku. W latach 90-tych XX wieku przestała istnieć.

DOM JEST TAM, GDZIE W KAŻDEJ CHWILI MAMY SIĘ DO KOGO ZWRÓCIĆ I MOŻEMY LICZYĆ NA WSPARCIE......

        NAJWAŻNIEJSZE  JEST  " DOBRE  SERCE "

 

W roku 2004 nastąpił zryw i powstało Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna. Stało się jednak tak, że w 2006 roku i ono przestało działać.

 

19 marca 2008 roku na podstawie umowy użyczenia na czas nieokreślony z mocą od 1 kwietnia 2008 roku Gmina Kiwity oddała w bezpłatne używanie działkę nr 80/3 o powierzchni 0,20 ha zabudowaną budynkiem remizy o powierzchni użytkowej 55 m2 Stowarzyszeniu Wspierającemu Rozwój Wsi z siedzibą w Krekolach.

Tak powstała "Krekolandia", która powinna przyczynić się do powrotu do starych przyjaźni i integracji społeczeństwa. Taki jest cel Stowarzyszenia, a jak będzie  - życie pokaże. Narazie jest jak jest. Trochę smutno, czasami miło. Rok jest dobry, żniwo duże,  robotników niewielu..............

W staraniach o polepszenie swojego bytu i niechęci do zmian zapomnieliśmy niemal wszyscy, że nie uda nam się jednego dnia zaspokoić potrzeb całego życia........., że potrzeba jest chwili wytchnienia od codziennych obowiązków i .... nawyków.

 

18 listopad 2006 - CZY NIE MA INNEGO SPOSOBU, ABY NASI BLISCY ZACZĘLI NAM POMAGAĆ?

30 listopad 2006 - LUDZI CORAZ WIĘCEJ, ....bezinteresownie dzielą się z innymi swoim czasem, umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem, lub też zwykłą dobrocią serca, okazując po prostu życzliwość. Działanie jest najlepszym dowodem.

Marzec 2008_Krekolandia przed zagospodarowaniem

2008_Różne działania

Podziękowanie dla Andrzeja DUNDER_24.07.2008_Budowa sceny c.d.

Składam serdeczne podziękowanie dla Pana Andrzeja DUNDER z Krekol za pomoc przy kontynuowaniu zabudowy kamieniami sceny w Krekolandii.

Andrzejku, gdy by nie Twoje zaangażowaie poprzez dostarczenie modzieży niezbędnego cementu (4x25 kg) prace te zostały by przerwane już dzisiaj, a dzięki Tobie młodzież będzie miała zajęcie przez następne dwa dni.

Dziękuję Ci bardzo

 

Prezes SWRW

Ryszard PRZYTUŁA

25.07.2008_Naprawa DVD - Jan POWIERŻA z Krawczyk

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi nie posiada jeszcze wystarczającej ilości sprzętu koniecznego do zabezpieczenia realizowanych działań dlatego w wielu  przypadkach korzysta z uprzejmości i pomocy innych osób (coś na zasadzie czasowego użyczenia). Niestety, sprzęt ten czasami ulega uszkodzeniu, a środków finansowych na tego typu potrzeby nie posiadamy, dlatego też z osobistą satysfakcją dziękuję Jankowi POWIERŻY z Krawczyk za nieodpłatne dla nas spowodowanie naprawy uszkodzonego DVD, które przeznaczone jest do wykorzystywania w Krekolandii.

Osobiście wiem, że każdy gest niesie za sobą nie tylko czas potrzebny na zaangażowanie się w daną czynność, ale i koszty niezauważalne dla innych.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi opiera swoją działalność na pracy społecznej członków a środki majątkowe pochodzą z wielu źródeł, w tym także z ofiarności publicznej.

Kierując słowa podziękowania do Ciebie Janku POWIERŻA dziękuję Ci teraz za naprawę DVD, ale Twoje stałe działania w SWRW są dowodem jak wiele znaczą dla Ciebie sprawy innych ludzi.

Cieszę się, że dzięki takim ludziom i ich postawom nasze Stowarzyszenie wciąż się rozwija a innym organizacjom i społecznościom życzę podobnego wsparcia do takiego jakie My otrzymujemy bezinteresownie i to prawdopodobnie od osób, które mają w sobie duże pokłady możliwości wspomagania jednocześnie wielu organizacji.

Rolą organizacji otrzymujących jest jedynie potrzeba pielęgnowania daru i darczyńcy. To tak malutko, a jednocześnie tak wiele .............. (słowami jest to trudno określić)

Prezes SWRW

Ryszard Przytuła

Sierpień 2008_Wykonywanie napisu "Krekolandia"

Sierpień 2008_Budowanie drewnianej sceny

01.08.2008_Podziękowania za wkład pracy w wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej

W okresie, gdy wielu członków Stowarzyszenia i mieszkańców Krekol  jest zaangażowana w trwające żniwa - w budowę Krekolandii angażują się przebywające na wakacjach ich rodziny wraz z przyjaciółmi oraz nieliczne osoby myślące poważnie o potrzebie kontynuowania rozpoczętych działań w niedawno otrzymanym przez Stowarzyszenie budynku.

Kilka zdjęć pamiątkowych

Stwarza to nadzieję, że 15.08.2008 nie będzie dniem w którym będą przestawione tylko osiągnięcia realizowanych projektów, że 15.08.2008 w Krekolandii odbędzie się festyn, do którego napewno dojdzie gdy w przygotowania zaangażują się nie tylko licznie członkowie SWRW  ale i mieszkańcy parafii Krekole.

Za pomoc i duży wysiłek włożony w prace związane z wykonaniem zewnętrznej instalacji budynku w Krekolandii serdecznie dziękuję moim Gościom, którzy przyjechali na wypoczynek w nasze strony. Jestem wdzięczny mojemu Tacie Władysławowi PRZYTUŁA za to, że wraz ze swoimi przyjaciółmi poświęcił swój czas, aby nasze działania mogły zakończyć się sukcesem. Dziękuję Państwu Janinie i Ryszardowi ŁOSIEWICZ ze Szczebrzeszyna za bardzo fachową i wymagającą dużego wysiłku pomoc. Gdyby nie zapał Pana Ryszarda z problemem instalacji pewnie jeszcze długo byśmy walczyli. Betonowe mury znacznie przedłużyły wszystkie prace.

Po dwóch dniach  rozkładania instalacji Goście musieli wyjechać. Nie udało się w ciągu tego czasu zakończyć wszystkich prac.

Bardzo cieszę się, że w Stowarzyszeniu są osoby dla których nie ma rzeczy niemożliwych, którzy mimo wielu własnych obowiązków rodzinnych, trwających żniw i  pracy zawodowej potrafią umiejętnie organizować swój czas z korzyścią nie tylko dla siebie.

Dziękuję Jankowi POWIERŻY z Krawczyk za to, że w ciągu kolejnych dwóch dni wykonał pozostałe prace i uruchomił oświetlenie zewnętrzne w budynku Krekolandii.

Dziękuję Rafałowi PIOTROWICZ z Krekol, że  mimo własnych prac remontowych potrafił znaleźć wolne chwile, by  przyczyniać się w powstawanie społecznej Krekolandii i wzmocnić swoją siłą ramię czasami samotnie pracującego prezesa. Taka pomoc jest bardzo potrzebna i bardzo wiele znaczy - źle myślą Ci, którym wydaje się, że pomoc w wolnych chwilach nie przynosi skutku i że nie warto jest tego robić.

Dziękuję Stanisławowi JAGIEŁŁO z Samolubia, że podobnie jak Janek POWIERŻA potrafi godzić pracę zawodową z trudnymi pracami na rzecz Stowarzyszenia.

Ja wiem, że jest to trudne, ale choć każdy to potrafi to nie każdemu udaje się tą umiejętność w sobie odkryć i dlatego bardzo cieszę się, że coraz więcej osób angażuje się w trudną społeczną działalność Stowarzyszenia.

Dziękuję  Pani Wandzie POWIERŻA z Krawczyk i Pani Marioli JAGIEŁŁO z Samolubia za wsparcie zarówno swoich mężów jak i wszystkich innych działań Stowarzyszenia.

Dziękuję

 

Prezes Zarządu

Ryszard Przytuła

Zakładanie instalacji elektrycznej

Zakładanie instalacji 

Sierpień 2008_Budowanie parkingu przy Krekolandii

Po okolicznych wioskach rozeszła się wieść, że "jakiś Przytuła zaorał Krekole", a tak naprawdę to była to heroiczna praca kobiet i dzieci w budowę parkingu dla pojazdów przy Krekolandii. Działanie to rozpoczęła dzielna Pani Zosia PAŻUŚ. 

06.08.2008_Podzękowanie dla Antka PAŻUŚ

Przygladając się jak szybko po ostatnich deszczach rośnie trawa w Krekolandii przypominały mi się odciski na rękach po pierwszym koszeniu, już jako terenu SWRW.

Wtedy to po raz pierwszy Pan Antoni PAŻUŚ odważył się wjechać na teren Krekolandii ciągnikiem z kosiarką rotacyjną.  Kamienie, beton i pozawijane druty kryjące się w trawie mogły uszkodzić sprzęt. Tak się jednak nie stało, choć były napewno i straty o których nie wiem.

Po pierwszym koszeniu złośliwe niespodzianki zostały usunięte a na moich rękach było wiele odcisków nabytych w czasie podkaszania miejsc do których nie można było dojechać ciągnikiem. Ale to wszystko mamy już za sobą....

w dniu 06.08.2008, gdy trawa i chwasty zaczęły  zarastać znowu mogłem liczyć na serdeczną pomoc  Antka PAŻUSIA.

Serdecznie dziękuję Ci Antku, za bezinteresowną ale jednocześnie bardzo potrzebną mi pomoc. 

Z reguły prawie zawsze tak niewiele potrzeba by wiele zdziałać .............................

 

Antku, bardzo dziękuję Ci za Twoje zaangażowanie w budowę Krekolandii, za Twoją wielokrotną pomoc.

 

Bardzo dziękuję

 

Prezes Zarządu

Ryszard Przytuła

9.08.2008_Jak dobrze, że po nocy jest nowy dzień

Ciężko jest uwierzyć, że nowy dzień  w tym samym miejscu, z takimi samymi sprawami i tylko (niby tylko) w towarzystwie osób dla których najmniej ważny jest koniuszek własnego nosa może przynieść tyle radości i satysfakcji. 

Była już pomoc od gości z południa kraju, wspomagali mnie ludzie dla których działania SWRW mogły nic nie znaczyć. Mogła być pomoc od człowieka, który wyglądał na przyjaciela i może to dobrze, że fortuna kołem się toczy.

Dzień dzisiejszy, mimo, że to sobota ukoił smutki ostatnich dni.

O fałszywych przyjaciołach wspominać nie warto, nie warto też nawet o nich myśleć, bo szkoda zdrowia (własnego) i dlatego też czynił tego nie będę. Myślę, że będzie w nich niedługo refleksja, życzę im tylko możliwości odbudowania opinii o sobie wśród społeczności w której jest dane im żyć.

Serdecznie dziękuję za wspólną pracę i wsparcie duchowe Ojcu Prowincjałowi Karmelitów Bosych Marianowi STANKIEWICZ przebywającemu przez kilka dni w domu rodzinnym w Krawczykach.

Dziękuję również męskiej stronie rodziny POWIERŻÓW z Krawczyk: Wojtkowi, Jakubowi oraz ich rodzicowi Jankowi.

Dziękuję rodzinie BEDNARZÓW i PAŻUSIÓW  z Krekol. Dziękuję ich przyjaciołom z Krekol i Krawczyk.

Dziękuję Państwu Annie i Jurkowi WINIARKOM z Samolubia z córką i synem. Gratuluję radości z wzorowego wychowania dzieci na korzyść nie tylko własną.

Szczególne podziękowanie kieruję do Daniela WINIAREK z Samolubia za Jego niezastąpioną pomoc w przygotowaniu parkingu przy Krekolandii dla gości.

Dziękuję rodzinie PIOTROWICZÓW z Krekol: Krystynie, Dariuszowi i Bartkowi.

Dziękuję dzieciom za wspaniałe zaangażowanie się w prace i budowę Krekolandii.

Na tych zdjęciach są wszyscy do których kieruję moje podziękowania. Widać tu jest także moc pracy którą wykonali.

To wszystko oprócz pamiątki Waszych działań wspólnie ze Stowarzyszeniem pozostaje głęboko w mojej pamięci.

Dziękuję pracownikom Stowarzyszenia: Paniom Wandzie PRZYBYSZ i Annie GURA z Lidzbarka Warmińskiego.

Dziękuję mojej Żonie Grażynce, która wspólną pracą dzieli wraz ze mną smutki i radości budowy Krekolandii.

Dziękuję Marii i Bogdanowi MICHALIK z Krekol.

Dziękuję Państwu Marioli i Stanisławowi JAGIEŁŁO z Samolubia nie tylko za działania dzisiejsze. Jesteście żywą wizytówką osiągnięć Stowarzyszenia.

Serdecznie dziękuję.

Prezes Zarządu

Ryszard Przytuła

Podsumowanie z dnia 15.08.2008

W dniu 15.08.2008r. mieliśmy szczęście spotkać się w miejscowości, która poprzez wspólnotę parafialną łączy 2 gminy, 2 powiaty i 2 krainy.

Serdecznie dziękuję za obecność i poświęcenie zaadoptowanego terenu i budynku Ks. Proboszczowi Stanisławowi TOKARZOWI, przybyłym przyjaciołom Stowarzyszenia, naszym znanym i jeszcze nie znanych darczyńcom, władzy, organizacjom, sąsiadom, członkom Stowarzyszenia, wszystkim dla których działania SWRW są przyjazne, dla których fakt otwarcia i poświęcenia Krekolandii był ważnym wydarzeniem.

Można powiedzieć, że od tego momentu zaczynają się nowe działania SWRW.

Własny, w pewien sposób niezależny teren, budynek i wsparcie zarówno darczyńców wspomagających nas finansowo, rzeczowo oraz duchowo, wsparcie władz lokalnych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) oraz wielu organizacji i fundacji wspomagających nasze działania otwierają nową, zwielokrotnioną nadzieję, że marzenia będą łatwiejsze do zrealizowania.

Poświęcenie tego miejsca z przeznaczeniem działań rekreacyjno-społecznych da nam wszystkim nową siłę do działania, nową siłę do szerzenia naszej działalności.

 

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu realizowanych w ostatnim okresie projektów:

 1. Z Dotacji Gminy Kiwity na realizację zadania: Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży pt. „Żyj zdrowo na sportowo” w kwocie 7.500 zł.

Celem głównym było upowszechnianie kultury fizycznej sportu oraz organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Miejscem wykonywania zadania była Szkoła Podstawowa w Kiwitach.

 1. Z Dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z terenów wiejskich oraz form stacjonarnego wypoczynku pt. „Wakacje nie tylko w domu” w kwocie 5.900 zł.

 2. Z Dotacji Fundacji Wspomagania Wsi w ramach III edycji konkursu „Pożyteczne wakacje 2008” pod hasłem „Nasza wieś najpiękniejsza” na realizację projektu „Bezpieczne wakacje w Krekolandii” w kwocie 3.000 zł.

 3. Z Dotacji Zarządu Powiatu Lidzbarskiego na realizacje zadania: Organizacja imprez lub cyklu imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym pt. „Piosenka jest dobra na wszystko – I konkurs na amatorską piosenkę wakacyjną” w kwocie 2.000 zł.

Partnerem w projekcie jest Gazeta Lidzbarska.

Do realizacji włączył się również Powiat Bartoszycki przy dużym osobistym wsparciu Pana Starosty Jana Zbigniewa NADOLNEGO.

Naszymi gośćmi byli mieszkańcy Krekol i pobliskich miejscowości, goście przyjezdni oraz osoby wspierające działania SWRW.

W tym roku było dla nas problemem zaproszenie wszystkich naszych darczyńców, sponsorów a szczególnie osób, które wsparły nas przekazaniem 1 % od podatku za 2007 rok. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych spowodowały, że wciąż nie znamy nazwisk osób, które to uczyniły.

W tym roku wpłaty z US w Bartoszycach są większe niż w latach poprzednich co świadczy, że i wpłacających było więcej.

Tłumacząc się proszę o zrozumienie powodów dlaczego nie rozesłaliśmy indywidualnych zaproszeń. Powód był jeden najważniejszy: Nie chcieliśmy nikogo ominąć dlatego postaraliśmy się aby informacja o dzisiejszym spotkaniu dotarła do wszystkich w inny sposób tj. poprzez prasę, radio i plakaty.

Bardzo ucieszyła nas liczba osób, które były z nami tego dnia (327 osób). Miło jest mieć potwierdzenie, że nie jesteśmy również obojętni przedstawicielom naszej władzy wśród których należy wymienić:

 1. Starostwo Powiatu Lidzbarskiego w osobach Starosty Pana Marka CHYLA, Jarosława Koguta – Wicestarosty, Henryka Brochockiego – Sekretarza , Pani Edyty MADZIEWICZ i nie tylko;

 2. Starostę Powiatu Bartoszyckiego Jana Zbigniewa Nadolnego

 3. Pana Wojciecha Prokockiego- etatowego członka Zarządu

 4. Wójtów Gmin Kiwity Pana Zygmunta Bekieszczuka i Gminy Bartoszyce: Panią Jadwigę Gut

 5. Pana Wiesława Tkaczuk – Z-cę Wójta Gminy Kiwity

 6. Panią Aleksandrę Zmitrowicz – Sekretarza Gminy Kiwity

 7. Pana Cezarego Alchimowicza – Przewodniczącego Rady Gminy Kiwity

 8. Panią Bożenę Romasz – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

 9. Panią Irenę Wiśniewską – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

 10. Panią Krystynę Kubiak – Kierownika Gminnego Ośrodka Poocy Społecznek w Bartoszycach

 11. Panią Genowefę Macinę – z PUP Lidzbark Warmiński

 12. Panią Halinę Żebrowską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiwitach

jak również:

 1. Państwo: Mariolę i Mariusza Hermanowicz

 2. Redakcję Gazety Lidzbarskiej

 3. Telewizję Bart Sat

 4. Radio Bartoszyce

 5. Goniec Bartoszycki

W naszych działaniach dokonały się duże zmiany widoczne tzw. gołym okiem. Poza tym podobnej uroczystości w 2007 roku nie było, dlatego też chociaż o niektórych wydarzeniach należało przypomnieć:

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi z siedzibą w Krekolach powołano do życia uchwałą Zebrania Założycielskiego w dniu 13.03.2004 r.

W dniu 06.05.2004 r. zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 205924.

 

Już w dniu 08.12.2004 r. Stowarzyszenie nasze uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, a w dniu 07.10.2005 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości zostało wpisane

do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości na otrzymywanie nawiązek na działania związane bezpośrednio z ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

W dniu 20.11.2007 wpis ten został rozszerzony o działania na rzecz wsparcia ratownictwa drogowego.

Na potrzeby Stowarzyszenia prowadzona jest strona internetowa: www.swrw.pl na której można znaleźć bardziej aktualne i bieżące informacje.

W celu realizacji działań skierowanych do młodzieży z terenów wiejskich uczącej się w Lidzbarku Warmińskim prowadzone były wspólne działania z Gimnazjum nr 2, Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka, Młodzieżowym Domem Kultury, Lidzbarskim Domem Kultury, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Powiatową Policji, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Działania członków Stowarzyszenia wspierane są na bieżąco przez: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim i Bartoszycach, Urząd Gminy Kiwity i Bartoszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warm., Miejską Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warm.,

W siedzibie Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków finansowych realizowanych projektów oraz wkładzie własnym powstała sieć komputerów podłączona do Internetu, która wykorzystywana jest do realizacji celów statutowych.

W ramach realizacji projektu międzynarodowego uczestnicy projektu wyjeżdżali na Litwę, do Grecji i do Niemiec. Dzięki dodatkowemu wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Socrates w kwocie 1235 EURO zorganizowany został dodatkowy wyjazd na Litwę.

W siedzibie Stowarzyszenia z udziałem młodzieży, szczególnie Iwony Buraczewskiej powstała biblioteka z zasobem ponad 8000 woluminów. Sposób funkcjonowania biblioteki został dostosowany do możliwości Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi w ramach umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Powiatem Lidzbarskim i Powiatem Emsland w Niemczech zrealizowało projekt partnerski Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates Grundtvig 2 "Rozwój Regionalny Przekraczający Granice i Współpraca Przy Dokształcaniu Osób Dorosłych w Regionach Wiejskich". Partnerami projektu były organizacje z krajów: Niemcy, Litwa i Grecja.

Realizujemy projekty dotowane przez Fundację Wspomagania Wsi, Zarząd Powiatu Lidzbarskiego, Gminę Kiwity, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Po zakończeniu realizowanych projektów dzieci i młodzież wciąż chętnie korzystają z możliwości jakie są w siedzibie Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi.

Ze Szkołą Podstawową w Kiwitach zostało zawarte porozumienie na czas nieokreślony nieodpłatnego udostępnienia przez Szkołę Stowarzyszeniu pomieszczenia do realizacji projektów, których głównymi założeniami będzie kształcenie dorosłych.

W naszej działalności kierujemy się realizacją wspierania rozwoju wsi polskiej. Robimy to w różny sposób.

Nie tak dawno również (od 16 do 20 lipca) gościliśmy jako Stowarzyszenie grupę młodzieży z Litwy. Było to niełatwe przedsięwzięcie któremu dzięki zaangażowaniu niedużej ilości członków Stowarzyszenia udało się sprostać.

 

Za wspaniałą pracę, wsparcie i pomoc wzajemną w prowadzonej działalności:

Dziękuję Rodzinie ZDUNKÓW z Krekol (Danucie i Józefowi oraz ich dzieciom),

Dziękuję Państwu JAGIEŁŁO z Samolubia (Stanisławowi i Marioli),

Dziękuję Państwu POWIERŻA z Krawczyk (Wandzie i Jankowi),

Dziękuję Pani Basi SZYLAR z Krawczyk,

Dziękuję Księdzu Proboszczowi naszej Parafii oraz Parafii w Stoczku Klasztornym.

Jestem wdzięczny i z całego serca dziękuję Państwu WINIAREK Ani i Jurkowi z synem Danielem oraz zaangażowanej młodzieży z Krekol, Samolubia i Krawczyk za niespotykane bezinteresowne poświęcenie swojego dobra, czasu i pracy dla dobra wszystkich.

Wiele prac w Krekolandii zadziało się dzięki Państwu Bednarz i Pażuś z Krekol oraz Państwu Pażuś z Krawczyk. W działania zaangażowały się nie tylko dzieci, ale również ich rodzice i dziadkowie. Serdecznie dziękuję za bezinteresowną ale jednocześnie bardzo potrzebną mi pomoc.

Dziękuję Rafałowi PIOTROWICZ z Krekol, który choć do takich nie należy mógł stać na wzór innych - pod sklepem z piwem w ręku i wymądrzać się. Z całego serca dziękuję Ci za pomoc Twoją osobiście oraz za to, że gdy nie mogliśmy sobie poradzić sami, potrafiłeś znależć inne pomocne nam osoby.

Dziękuję Państwu ŁAWRYNOWICZ z Krawczyk, Grażynie i Tadeuszowi prowadzącym Gospodarstwo Agroturystyczne MIMOZA .

Składam serdeczne podziękowanie dla rodziny DUNDRÓW z Krekol.

Cieszę się, że dzięki takim ludziom i ich postawom nasze Stowarzyszenie wciąż się rozwija a innym organizacjom i społecznościom życzę podobnego wsparcia do takiego jakie My otrzymujemy bezinteresownie i to prawdopodobnie od osób, które mają w sobie duże pokłady możliwości wspomagania jednocześnie wielu organizacji. W okresie, gdy wielu członków Stowarzyszenia i mieszkańców Krekol  jest zaangażowana w trwające żniwa - w budowę Krekolandii zaangażowali się przebywające na wakacjach ich rodziny wraz z przyjaciółmi.

Jestem wdzięczny mojemu Tacie Władysławowi PRZYTUŁA.

Dziękuję Państwu Janinie i Ryszardowi ŁOSIEWICZ ze Szczebrzeszyna.

Bardzo cieszę się, że w Stowarzyszeniu są osoby dla których nie ma rzeczy niemożliwych, którzy mimo wielu własnych obowiązków rodzinnych, trwających żniw i  pracy zawodowej potrafią umiejętnie organizować swój czas z korzyścią nie tylko dla siebie.

Dziękuję Stanisławowi JAGIEŁŁO z Samolubia, że podobnie jak Janek POWIERŻA potrafi godzić pracę zawodową z trudnymi pracami na rzecz Stowarzyszenia.

Była już pomoc od gości z południa kraju, wspomagali nas ludzie dla których działania SWRW mogły nic nie znaczyć a jednak znaczą.

Serdecznie dziękuję za wspólną pracę i wsparcie duchowe Ojcu Prowincjałowi Karmelitów Bosych Marianowi STANKIEWICZ odwiedzającemu dom rodzinny w Krawczykach.

Dziękuję Danielowi WINIAREK z Samolubia za niezastąpioną pomoc w pracach przy parkingu dla gości przy Krekolandii.

Dziękuję rodzinie PIOTROWICZÓW z Krekol: Krystynie, Dariuszowi i Bartkowi oraz Rafałowi. Dziękuję dzieciom za wspaniałe zaangażowanie się w prace i budowę Krekolandii a rodzicom dzieci, które były tutaj ze mną wielokrotnie gratuluję i życzę radości z wzorowego wychowywania dzieci na korzyść nie tylko własną. Dziękuję pracownikom Stowarzyszenia: Paniom Wandzie PRZYBYSZ i Annie GURA.

Dziękuję mojej Żonie Grażynce, która wspólną pracą dzieli wraz ze mną smutki i radości budowy Krekolandii. Dziękuję za Twoją siłę, wsparcie i cierpliwość.

Dziękuję Państwu Marii i Bogdanowi MICHALIK z Krekol. Dziękuję Państwu Marioli i Stanisławowi JAGIEŁŁO z Samolubia nie tylko za działania dzisiejsze.

Serdecznie dziękuję członkom Stowarzyszenia oraz osobom spoza Stowarzyszenia zaangażowanym w organizację spotkania w dniu 15.08.2008r.

Dziękuję:

Pani Jadzi ZAWADA,

Państwu Iwonce i Stanisławowi MIECZNIK,

Państwu Ani i Kazimierzowi GRZEGRZÓŁKA,

Pani Eli PASTERNAK,

rodzinie KARNAKÓW: Janinie i Jankowi oraz Danielowi.

Dziękuję również:

Panu Adamowi PERLEJEWSKIEMU,

Panu Wiesławowi KALATA z Lidzbarka W. ,

Pani Agnieszce DUBRAWSKIEJ,

Panu Brunonowi PATYRA,

Pani Basi KUŁDO,

Państwu PROKOPCZUK: Halince i Jarkowi,

Panu Stanisławowi SKIBIŃSKIEMU,

Krzysztofowi MICHALAK,

Dariuszowi SOBIERAJ,

Dariuszowi SZYMCZAK,

Łukaszowi OTRĘBA,

Jackowi SALMANOWICZ,

oraz paniom: Wioletce GRUDZIŃSKIEJ i Marzennie FENKANIN.

Dziękuję Zarządowi SWRW: Pani Ani WINIAREK, Marioli JAGIEŁŁO, Jankowi POWIERŻA za nieprzeciętną pracę na rzecz lokalnych społeczności dbając jednocześnie o dobro Stowarzyszenia.

Wiceprezesowi Janinie KARNAK życzę siły w pokonaniu problemów zdrowotnych i oczywiście zdrowia.

Jesteście żywą wizytówką osiągnięć Stowarzyszenia, choć napewno każdy z Was w inny sposób.

Dziękuję wszystkim za potwierdzenie sympatii dla naszego Stowarzyszenia.

Dziękuję za wsparcie spotkania w dniu 15.08.2008r. oraz innych działań:

Na ręce Starostów składam podziękowanie Starostwu Powiatowemu w Lidzbarku Warm. i Starostwu Powiatowemu w Bartoszycach;

na ręce Wójtów Urzędowi Gminy w Kiwitach i Bartoszycach,

poprzez Panią Dyrektor PUP w Lidzbarku W. składam podziękowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku W.

Poprzez obecne z nami w dniu 15.08.2008r osoby dziękuję:

 • Panu Mariuszowi BOKISZ z Salonu Optycznego “Bart-Optica” z Bartoszyc;

 • Państwu Grażynie i Tadeuszowi ŁAWRYNOWICZ z Krawczyk;

 • Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu “Biuro-Bart” z Bartoszyc;

 • Panu Marianowi ŻURALSKIEMU Stacja Paliw w Bartoszycach;

 • Panu Leszkowi MATUSZEWSKIEMU Przedsiebiorstwo Wielobranżowe “LEMAT” z B-c;

 • Przedsiebiorstwu Handlowo Usługowemu “ARPIS” Sklep nr 9 w Bartoszycach;

 • Panu Krzysztofowi DELUGA – Przewozy Turystyczno-Pasażerskie DELUX z B-c;

 • Panu Janowi KOTER Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “Twoje okno” z B-c;

 • Panu Krzysztofowi ŁASTOWSKIEMU Firma Handlowo Usługowa SAN-BUD z B-c;

 • Panu Robertowi KRZEMIŃSKIEMU Zaopatrzenie Rolnictwa i Ogrodnictwa AGROPLON z Bartoszyc;

 • Państwu Monice SZPYTKA i Markowi BARTOSZEWICZOWI Przeds. Handlowo Usługowe POWER PACK z Bartoszyc;

 • Panu A. PAWŁOWICZ Stacja Benzynowa PAMI Połęcze 55;

 • Państwu Elżbiecie i Markowi KATKOWSKIM Firma Handlowo Usługowa CZEDAR z B-c;

 • Państwu Wiesławie i Leszkowi DĄBKOWSKIM Przeds. Produkcyjno Handlowo Usługowe WIWA z Lidzbarka W.;

 • Państwu Bernardzie i Dariuszowi PAŁASZKIEWICZ Przeds. Handlowe OKAPI i Sklep JUNIOR w Lidzbarku W.;

 • Panu Mariuszowi GUMAN Studio Martin z Lidzbarka W.;

 • Państwu Marioli i Mariuszowi Hermanowicz z Lidzbarka W.;

 • Panu Krystianowi SZYMUKOWICZ z Lidzbarka W.;

 • Panu Przemkowi WASYLIK z Krawczyk; zabezpieczającemu również 15.08.2008r nagłośnienie;

 • Panu Benedyktowi GRABARCZYK Stacja Paliw „B-OIL” z Bartoszyc;

 • Państwu STANKIEWICZ Kasi i Dariuszowi uświetniającym spotkanie muzyką i śpiewem.

Dziękuję partnerom naszych ostatnich działań oraz czuwającym nad naszym bezpieczeństwem nie tylko finansowym:

Pani Ewie LUBIŃSKIEJ i Redakcji Gazety Lidzbarskiej;

Pani Halinie ŻEBROWSKIEJ z GOPS w Kiwitach;

Pani Krystynie KUBIAK z GOPS w Bartoszycach;

Pani Dorocie PALEŃ KRAJEWSKIEJ z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku W.

Paniom i Panom Policjantom z Lidzbarka W. wraz z dzielnicowym Panem Tadeuszem CZERNIEWICZ;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiwitach;

Telewizji Bart Sat

Radiu Bartoszyce

Redakcji Gońca Bartoszyckiego

Księgowej Pani Oldze PAKULSKIEJ Biuro Rachunkowe w Lidzbarku W.

Dziękuję również Kołu Gospodyń Wiejskich z Krawczyk za chęć wspólnego działania i zaangażowanie w dniu 15.08.2008r.

Dziękuję Panu Wójtowi, Państwu Radnym Gminy Kiwity za przekazanie nam w ramach użyczenia na czas nieokreślony terenu i budynku na którym choć jest wiele pracy i potrzeba będzie dużych środków również finansowych nasze Stowarzyszenie będzie mogło prowadzić swoją działalność na korzyść wszystkich mieszkańców.

24.08.2008_Gra "Piłkarzyki" - Ewelina STEĆ z Morawy

Składam z radością podziękowanie Pani Ewelinie STEĆ z Morawy za przekazanie dzieciom do Krekolandii cieszącej się dużym powodzeniem gry "Piłkarzyki".

Dziękuję również Madzi PAŻUŚ z Krawczyk i Kamilowi SALWA z Morawy za duże zaangażowanie się w dalsze działania w Krekolandii.

Bardzo cieszy, nie tylko mnie - fakt, że data 15.08.2008 nie spowodowała zatrzymania się rozwoju Krekolandii.

Bardzo serdecznie Wam dziękuję

 

Prezes Zarządu

Ryszard Przytuła

Przygotowanie ściany do malowania

Lipiec 2011_Malowanie ściany Krekolandii

Kwiecień 2012_Wylewka w Krekolandii

Kwiecień 2012

Grudzień 2012_Montaż urządzenia do podgrzewania ciepłej wody

Kwiecień - Maj 2013_Kontynuacja budowy kominka w budynku Krekolandii

Maj 2013_Przygotowywanie Krekolandii do sezonu

Czerwiec 2013_Wstawianie plastikowych okien w Krekolandii

Porządkowanie zaplecza