REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA

V kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 20.03.2016 do 2019)

Henryk SKARUL

Przewodniczący

Członek Stowarzyszenia od 04.05.2016

Anna WINIAREK

Sekretarz

Członek Stowarzyszenia od 13.03.2004

Założyciel Stowarzyszenia

Krystyna PIOTROWICZ

Wiceprzewodnicząca

Członek Stowarzyszenia od 03.07.2009

.

I kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi - (13.03.2004 do 11.03.2007)

1. Agnieszka RUBAŻEWICZ Krekole
2. Jadwiga ZAWADA Krekole
3. Adam PERLEJEWSKI Krekole - Przewodniczący

II kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi - (11.03.2007 do 16.05.2010)

1. Anna GRZEGRZÓŁKA Krekole
2. Dariusz SOBIERAJ Lidzbark Warmiński
3. Adam PERLEJEWSKI Krekole - Przewodniczący

III kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi - (od 16.05.2010 do 19.05.2013). W dniu 22.04.2012r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie zmieniło nazwę na "ŁAŃCUCH WZAJEMNOŚCI"

1. Anna WINIAREK Samolubie - Przewodnicząca
2. Maria MICHALIK Krekole
3. Krystyna PIOTROWICZ Krekole

IV kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 19.05.2013 do 20.03.2016)

1. Maria MICHALIK Krekole  
2. Krystyna PIOTROWICZ Krekole  
3. Lucyna PAŻUŚ Krawczyki  

V kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 20.03.2016 do 2019)

1. Maria MICHALIK Krekole Przewodnicząca od 20.03.2016 do 11.06.2017
1a Henryk SKARUL Kiwity Przewodniczący od 11.06.2017
2. Krystyna PIOTROWICZ Krekole Wiceprzewodnicząca
3. Anna WINIAREK Samolubie Sekretarz