REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA

VI kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 27.06.2019 do 2022)

Józef ZDUNEK

Przewodniczący

Członek Stowarzyszenia od 27.02.2009

Mariusz GARGULA

Sekretarz

Członek Stowarzyszenia od 24.08.2017

Anna WINIAREK

Wiceprzewodnicząca

Członek Stowarzyszenia od 13.03.2004

Założyciel Stowarzyszenia

.

I kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi - (13.03.2004 do 11.03.2007)

1. Agnieszka RUBAŻEWICZ Krekole
2. Jadwiga ZAWADA Krekole
3. Adam PERLEJEWSKI Krekole - Przewodniczący

II kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi - (11.03.2007 do 16.05.2010)

1. Anna GRZEGRZÓŁKA Krekole
2. Dariusz SOBIERAJ Lidzbark Warmiński
3. Adam PERLEJEWSKI Krekole - Przewodniczący

III kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi - (od 16.05.2010 do 19.05.2013). W dniu 22.04.2012r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie zmieniło nazwę na "ŁAŃCUCH WZAJEMNOŚCI"

1. Anna WINIAREK Samolubie - Przewodnicząca
2. Maria MICHALIK Krekole
3. Krystyna PIOTROWICZ Krekole

IV kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 19.05.2013 do 20.03.2016)

1. Maria MICHALIK Krekole  
2. Krystyna PIOTROWICZ Krekole  
3. Lucyna PAŻUŚ Krawczyki  

V kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 20.03.2016 do 2019)

1. Maria MICHALIK Krekole Przewodnicząca od 20.03.2016 do 11.06.2017
1a Henryk SKARUL Kiwity Przewodniczący od 11.06.2017
2. Krystyna PIOTROWICZ Krekole Wiceprzewodnicząca
3. Anna WINIAREK Samolubie Sekretarz

VI kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 27.06.2019 do 2022)

1. Henryk SKARUL Kiwity Przewodniczący
2 Mariusz GARGULA Połapin Wiceprzewodniczący
3. Anna WINIAREK Samolubie Sekretarz
4. Józef BIAŁUSKI Lidzbark Warmiński Członek

VII kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 30.06.2022 do 2025)

1. Józef ZDUNEK Krekole Przewodniczący
2 Anna WINIAREK Samolubie Wiceprzewodnicząca
3. Mariusz GARGULA Połapin Sekretarz