REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA

VI kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 27.06.2019 do 2022)

Henryk SKARUL

Przewodniczący

Członek Stowarzyszenia od 04.05.2016

Anna WINIAREK

Sekretarz

Członek Stowarzyszenia od 13.03.2004

Założyciel Stowarzyszenia

Mariusz GARGULA

Wiceprzewodniczący

Członek Stowarzyszenia od 24.08.2017

Józef BIAŁUSKI

Członek

Członek Stowarzyszenia od 16.12.2018

.

I kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi - (13.03.2004 do 11.03.2007)

1. Agnieszka RUBAŻEWICZ Krekole
2. Jadwiga ZAWADA Krekole
3. Adam PERLEJEWSKI Krekole - Przewodniczący

II kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi - (11.03.2007 do 16.05.2010)

1. Anna GRZEGRZÓŁKA Krekole
2. Dariusz SOBIERAJ Lidzbark Warmiński
3. Adam PERLEJEWSKI Krekole - Przewodniczący

III kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi - (od 16.05.2010 do 19.05.2013). W dniu 22.04.2012r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie zmieniło nazwę na "ŁAŃCUCH WZAJEMNOŚCI"

1. Anna WINIAREK Samolubie - Przewodnicząca
2. Maria MICHALIK Krekole
3. Krystyna PIOTROWICZ Krekole

IV kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 19.05.2013 do 20.03.2016)

1. Maria MICHALIK Krekole  
2. Krystyna PIOTROWICZ Krekole  
3. Lucyna PAŻUŚ Krawczyki  

V kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 20.03.2016 do 2019)

1. Maria MICHALIK Krekole Przewodnicząca od 20.03.2016 do 11.06.2017
1a Henryk SKARUL Kiwity Przewodniczący od 11.06.2017
2. Krystyna PIOTROWICZ Krekole Wiceprzewodnicząca
3. Anna WINIAREK Samolubie Sekretarz

VI kadencja - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 27.06.2019 do 2022)

1. Henryk SKARUL Kiwity Przewodniczący
2 Mariusz GARGULA Połapin Wiceprzewodniczący
3. Anna WINIAREK Samolubie Sekretarz
4. Józef BIAŁUSKI Lidzbark Warmiński Członek