ROK 2012

L.p

Prasa

Nazwa artykułu

Data

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Marka Sokołowskiego, prof. UWM

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi z siedzibą w Krekolach na łamach "Gazety Lidzbarskiej" w latach 2005-2010

Olsztyn 2012

7/125

Gazeta Lidzbarska

Pod patronatem Janusza Korczaka. Lekcje o Funduszach Europejskich w Gimnazjum nr 2

31.10 - 06.11.2012

str. 12

6/124

Gazeta Lidzbarska

Stowarzyszenie "Łańcuch Wzajemności" z Krekol bierze udział w projekcie Wolontariatu Długoterminowego

15 - 21.11.2012

str. 7

5/123

Gazeta Lidzbarska

Delegacja Stowarzyszenia z wizytą w Niemczech

31.10 - 06.11.2012

str. 7

4/122

Gazeta Lidzbarska

Zjazd młodych Polaków, Litwinów i Niemców

09 - 15.08.2012

str. 8

3/121

Gazeta Lidzbarska

Krekole. Warsztaty kulinarne dla dzieci. Zdrowa dieta, to dużo owoców

02 - 09.05.2012

str. 13

2/120

Gazeta Lidzbarska

Dzień Kobiet w Samolubiu. Jesteś ciepłym dniem pośród kwiatów

15 - 21.03.2012

str. 6

1/119

Gazeta Lidzbarska

Powiat. Zmiany w Radzie Organizacji Pozarządowych. Wybrano nowy zarząd

29.12.2011 - 04.01.2012

str. 7