Analiza ankiety realizowanej wśród mieszkańców wsi Krekole w celu określenia kierunku działań SWRW