Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" jest Pani Grażyna PRZYTUŁA

Na podstawie art. 37, ust. 1, pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Zarząd Stowarzyszenia poprzez uchwałę:

§ 1

Wyznacza z dniem 25 maja 2018 roku Panią Grażynę PRZYTUŁA i powierza wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu “Łańcuch Wzajemności”

§ 2

Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Inspektora Ochrony Danych określa szczegółowo art. 38 i 39 Rozporządzenia o Ochronie Danych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie dostępna pod nr 512280030 od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oraz pod adresem e-mail –  grazynaprzyt@wp.pl

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr 710-ŁW-8/2018