DZIĘKUJEMY ZA DOTYCHCZASOWE WSPARCIE I ZACHĘCAMY DO POZOSTANIA Z NAMI!

„Łańcuch Wzajemności” jest organizacją, która przyjęła na siebie zadania związane ze wspieraniem rozwoju, rozwiązywaniem problemów i niesieniem pomocy osobom, rodzinom i organizacjom w otaczającym nas środowisku,  niezależnie czy są to mieszkańcy miasta czy wsi.

Na początku były to działania skierowane tylko do mieszkańców wsi, z czasem jednak, gdy okazało się, że niemal w połowie członkami Stowarzyszenia są mieszkańcy z miast działalność ta znacznie się rozszerzyła, nawet za granicę.

Członkowie Stowarzyszenia są to osoby mieszkające w różnych miejscowościach kilku Powiatów (Lidzbarskiego, Bartoszyckiego, Braniewskiego, Olsztyńskiego i Gdańskiego), pracują w różnych zawodach i posiadają różny status materialny, co jest naszą dodatkową siłą, gdyż dzięki temu potrafimy reagować w różnych sytuacjach.

Poprzez internet, biuro, stworzenie terenu przyjaznego wszystkim mieszkańcom, spotkania, organizację imprez kulturalnych, realizację projektów i wielu innych działań Stowarzyszenie realizuje zadania związane ze wspieraniem rozwoju, rozwiązywaniem problemów i niesieniem pomocy osobom, rodzinom i organizacjom w otaczającym nas środowisku.

Jesteśmy organizacją, która aktywnie działa przez cały rok i tak jest od początku naszej działalności. Działamy zarówno na wsi jak i w miastach. Można nawet powiedzieć, że podobnie jak Kościół Parafialny w Krekolach i rzeka Suszyca, która właśnie w Krekolach rozpoczyna swój bieg i jest prawym dopływem rzeki Łyny, naszą bezpośrednią działalnością łączymy granice 2 gmin (Kiwit i Bartoszyc), 2 powiatów (Lidzbarskiego i Bartoszyckiego) i 2 krain (Warmii i Mazur).     

Działania nasze skierowane są bezpośrednio do:

- Członków Stowarzyszenia,

- osób, uczestniczących w prowadzonych działaniach,

poprzez Członków Stowarzyszenia - do podopiecznych zgłaszanych i rekomendowanych przez Członków Stowarzyszenia, 

a pośrednio do całej lokalnej społeczności i wszystkich chętnych chcących skorzystać lub zaangażować się w nasze działania.