Kronika Krekol

Każdy kto chciałby zostawić dla potomnych swoją opowieść może to zrobić przesyłając ją lub dostarczając do Ryszarda PRZYTUŁY – mieszkańca Krekol od 2001 roku, Prezesa Stowarzyszenia.

Artykuł z 1997 roku - z archiwum rodzinnego Wiesława PIOTROWICZA

Mapka_Krekole na Warmii - wieś z wysiółkami

Historia osadnictwa na przykładzie wsi Krekole

Kościół parafialny w Krekolach pod wezwaniem św. Krzyża i św. Wawrzyńca