Bogdan ANIEĆKO

19.05.2014 - Udział w Walnym Zebraniu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

20-21.05.2014 - udział w pierwszym spotkaniu projektu dla Seniorów Warmii i Mazur w Lesznie koło Barczewa

Zakończenie działań wolontariackich

Wolontariat zakończył się w miesiącu czerwcu 2014 po uroczystościach obchodów 10 rocznicy Stowarzyszenia.

Panie Bogdanie, składam serdeczne podziękowanie za włożony duży wkład pracy i wolontariacką działalność na rzecz Stowarzyszenia.

Dziękuję.

Prezes Stowarzyszenia

Ryszard PRZYTUŁA