Audycja radiowa „Dobro czyń” – 24.01.2018r.. Dziennikarze: Alicja KULIK i Zbigniew ŚNIADAŁA

W dniu 24.01.2018 od godz. 21.00 w Radio Olsztyn odbyła się audycja radiowa z cyklu „Dobro czyń” o działalności Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”.

Stowarzyszenie reprezentowali Wiceprezesi Mariola JAGIEŁŁO i Jan POWIERŻA, a pytania na które odpowiadali i tematy, które były poruszone były następujące:

1. Jaka była przyczyna, jaki był powód powstania Stowarzyszenia?

2. Szkoła w małej miejscowości to jest instytucja. Jak braknie tej szkoły?

3. Próba zacierania granic terytorialnych. Jak to miało działać? Czy jest to nadal ważne?

4. Do kogo były kierowane w pierwszej kolejności działania? Czy od razu też do mieszkańców miast?

5. Później do Stowarzyszenia dołączyli mieszkańcy z miast, bo….? Czy działamy również w mieście? (Blask-Reaktywacja)

6. Co uważamy za najważniejsze osiągnięcie Stowarzyszenia? (2004 rok - doprowadzenie Internetu, kursy komputerowe, współpraca międzypokoleniowa, duże wyczucie potrzeb środowiska, SSC, Krekolak, Malwa, Blask Reaktywacja. Klub LOP.

7. Wieś się starzeje, starszym żyje się gorzej, brak prawa jazdy, ograniczenia powodujące samotność

8. O co chodzi z pośrednictwem finansowym, które trwa już ponad 2 lata? 

9. Jeszcze jedna działalność adresowana do osób starszych - użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

10. Skąd bierzemy pomysły na naszą działalność? (obserwacja i potrzeby lokalne)

11. Jaka jest filozofia prowadzenia organizacji? (służebność)

12. Służba, dobro, wzajemność, empatia, chęć zaszczepienia młodszym, innym osobom

13. Zakończyła się realizacja ważnego projektu „Przełamujemy bariery”. O co w nim chodziło? (zdrowotne – nordic walking, wyjazdy na basen, rajdy rowerowe i piesze, spotkania z dietetykiem, wyjazdy edukacyjno-integracyjne (kino, teatr, wyjazd do Warszawy i Góry Kalwarii), szkolenia z pokonywaniem stresu, zmiana w życiu, przejście na emeryturę, integracja przy budowie boiska do gry w golfa piłką nożną. Pierwsze rozgrywki odbyły się 6. Grudnia.

14. Przy współdziałaniu Stowarzyszenia powstał pierwszy plac zabaw dla dzieci i osób dorosłych.

15. Finanse, jak zdobywamy pieniądze na naszą działalność?

16. Skąd znajdujemy czas na prowadzoną działalność? (nasz wybór … chcemy i to robimy)

17. Bywają chwile dobre i złe.

18. Jakie są plany? (100 rocznica, rewizyta, wsparcie, aktywnie działający seniorzy, własny pojazd)