.

VII kadencja - Zarząd Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 30.06.2022 do 2025)

Mariola JAGIEŁŁO
Prezes
tel. 609450262

Członek Stowarzyszenia od 13.03.2004

Założyciel Stowarzyszenia

Członek Komisji Rewizyjnej Federacji Organizacji Socjalnych "FOSa"

Grażyna PRZYTUŁA
Wiceprezes-Sekretarz

tel. 512280030

Członek Stowarzyszenia od 13.03.2004

Założyciel Stowarzyszenia

2010. str. 11_Znani, nieznani. Pomarańczowa rewolucja na Warmii i Mazurach

Marlena ANDRUKAJTIS
Wiceprezes-Skarbnik
tel. 663671077

Członek Stowarzyszenia od 20.01.2015

.
I kadencja (od 13.03.2004 do 11.03.2007)    
1. Ryszard PRZYTUŁA Krekole Prezes
2. Anna WINIAREK Samolubie Zastępca Prezesa
3. Wiesław LABUSZ Krekole Zastępca Prezesa od 13.03.2004 do 31.05.2005r.
3a. Janina KARNAK Krekole Zastępca Prezesa od 01.06.2005r.
4. Jarosław PROKOPCZUK Krekole Sekretarz
5. Danuta ZDUNEK Krekole Skarbnik

II kadencja - Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi - (11.03.2007 do 16.05.2010)

1. Ryszard PRZYTUŁA Krekole Prezes
2. Anna WINIAREK Samolubie Wiceprezes od 11.03.2007 do 10.03.2009r.
2a. Jan POWIERŻA Krawczyki Wiceprezes od 12.03.2009r.
3. Janina KARNAK Krekole Wiceprezes od 11.03.2007 do 27.10.2009r.
3a. Mariola JAGIEŁŁO Samolubie Wiceprezes od 27.10.2009r.
4. Mariola JAGIEŁŁO Samolubie Sekretarz od 11.03.2007 do 27.10.2009r.
4a. Grażyna PRZYTUŁA Krekole Sekretarz od 11.11.2009r. - po uzyskaniu akceptacji Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 11.11.2009r.
5. Danuta ZDUNEK Krekole Skarbnik od 11.03.2007 do 21.01.2008r.
5a. Jan POWIERŻA Krawczyki Skarbnik od 21.01.2008r. do 12.03.2009r.
5b. Maria MICHALIK Krekole Skarbnik od 12.03.2009r. do 11.08.2009r.
5c. Danuta ZDUNEK Krekole Skarbnik od 11.08.2009r. do 10.03.2010r.
5d. Kazimierz GRZEGRZÓŁKA Krekole Skarbnik od 10.03.2010r.
       

III kadencja - Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi - (od 16.05.2010 do 19.05.2013). W dniu 22.04.2012r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie zmieniło nazwę na "ŁAŃCUCH WZAJEMNOŚCI"

1. Ryszard PRZYTUŁA Krekole Prezes
2. Mariola JAGIEŁŁO Samolubie Wiceprezes
3. Jan POWIERŻA Krawczyki Wiceprezes
4. Grażyna PRZYTUŁA Krekole Sekretarz
5. Wanda POWIERŻA Krawczyki Skarbnik
       

IV kadencja - Zarząd Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 19.05.2013 do 20.03.2016)

1. Ryszard PRZYTUŁA Krekole Prezes
2. Mariola JAGIEŁŁO Samolubie Wiceprezes
3. Jan POWIERŻA Krawczyki Wiceprezes
4. Grażyna PRZYTUŁA Krekole Sekretarz
5. Wanda POWIERŻA Krawczyki Skarbnik
6. Edyta KARPIŃSKA Bardyny Członek Zarządu od 13.09.2015

V kadencja - Zarząd Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 20.03.2016 do 2019)

1. Ryszard PRZYTUŁA Krekole Prezes
2. Mariola JAGIEŁŁO Samolubie Wiceprezes
3. Jan POWIERŻA Krawczyki Wiceprezes
4. Grażyna PRZYTUŁA Krekole Sekretarz
5. Wanda POWIERŻA Krawczyki Skarbnik
6. Marlena ANDRUKAJTIS Lidzbark Warmiński Członek Zarządu

VI kadencja - Zarząd Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 27.06.2019 do 2022)

1. Ryszard PRZYTUŁA Krekole Prezes
2. Mariola JAGIEŁŁO Samolubie Wiceprezes-Skarbnik
3. Grażyna PRZYTUŁA Krekole Wiceprezes-Sekretarz

VII kadencja - Zarząd Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" - (od 30.06.2022 do 2025)

1. Mariola JAGIEŁŁO Samolubie Prezes
2. Marlena ANDRUKAJTIS Lidzbark Warmiński Wiceprezes-Skarbnik
3. Grażyna PRZYTUŁA Krekole Wiceprezes-Sekretarz