Krekole (Krekollen)

Miejscowość KREKOLE, (wcześniejsza nazwa KREKOLLEN) 102m nad poziomem morza, założona w 1336r. Przeprowadzona reforma rolna - nowe pomiary gruntowe (każdy rolnik otrzymał od 45 do 60 hektarów) w 1848r. Do tej pory wszyscy mieszkali w skupisku wioski. Zabudowania, które zostały wybudowane na przydzielonej ziemi poza skupiskiem wioski, nie były objęte pomocą finansową. Około 1865r przeprowadzono linię kolejową do Królewca. W 1874r wprowadzono urząd miejscowy. Sołtysem w latach 1942-1945r był Walentin Behrendt, gospodarz. Urzędnikiem miejskim w Ratuszu od 1924 do 1945r był Józef Hoppe I.

Burmistrzowie

 • do 1890r  Andreas Sahm (gospodarz);
 • 1890 - 1896 Joseph Hoppe (senior);
 • 1896 - 1899 Joseph Schmidt;
 • 1899 - 1924 Valentin Behrendt (senior);
 • 1924 - 1945 Joseph Hoppe I

Ważne daty

 • W 1924r założono linię elektryczną.
 • W 1924r zostało ugruntowane Stowarzyszenie Hodowców Koni.
 • W 1930r wybudowano 2,5 km szosy, 800m bruku.
 • W 1945r rosyjscy żołnierze, po krótkiej potyczce, wtargnęli do Krekola i założyli w gospodarstwie Walentyna Behrendt i Łucji Szmidt Komendanturę i gospodarstwo dla bydła (31 stycznia 1945).
 • W czerwcu - lipcu 1945 w gospodarstwie p. Behrendt urządzono polskie Komando Wojskowe żniwiarzy.
 • W jesieni 1945r przybyli pierwsi cywile (Polacy).
 • W listopadzie 1945 zarządzono wysłanie ludności niemieckiej do Niemiec Zachodnich.

Szkoła

W 1902r  stara szkoła została zburzona. Zbudowano nową szkołę z mieszkaniem  dla  nauczycieli (jednoklasówka). W 1929r rozbudowano szkołę do poziomu szkoły dwuklasowej.

Nauczyciele:

 • 1838 - 1923 Franz  Preuschoff;
 • 1923 - 1933 Franz Grühn;
 • 1933 - 1945r Alfons von Oppenkowski (zmarł  mając 80 lat w 1980r).

Drugą siłą nauczycielską (pomocą  nauczycielską) od 1918 do 1945r była Barbara Hoppe.

Nauczyciele spełniali w kościele funkcję organistowską.

Mieszkańcy

W 1939r - 630 mieszkańców (w tym: 38 rolników, 4 krawców, 2 kowali, 2 utrzymujących domy gościnne (knajpa i gospoda ze sklepem spożywczym), 1 stolarz, 1 stelmach (cieśla), 1 murarz,  1 elektryk, 1 rzeźnik (masaż + masarnia), 1 szewc, 1 stolarz, 1 budowniczy domów), 1 człowiek wykonujący siodła dla koni.

Polegli jako żołnierze:

 • Od 1914 do 1918r zginęło - 22 mężczyzn.
 • Od 1939 do 1945r zginęło - 57 mężczyzn.