SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA Ks. Kanonika Stanisława TOKARZA 2 lutego 1981 – 2006 Olsztyn – Kobułty – Pasłęk - Krekole

Rok 2006 w naszej Parafii rozpoczął się wielkimi przygotowaniami, a raczej powiedziałbym finałem przygotowań do Jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich naszego ks. Proboszcza Stanisława TOKARZA.

W całokształt przygotowań zaangażowane było Koło Żywego Różańca z Krawczyk i Krekol oraz Rada Parafialna, chociaż Przewodniczący Rady był przeciwny i rzadko włączał się w przygotowania czynione przez Radę Parafialną.

Żeby Jubileusz święceń miał oprawę bardzo uroczystą, w 2005 roku, z inicjatywy  Pani Wandy POWIERŻA, u Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie został zamówiony okolicznościowy „Ornat”, jako dar osobisty dla Proboszcza od Członkiń Koła Żywego Różańca z Krawczyk, Samolubia i Krekol. W tym też klasztorze został wykonany nowy „Baldachim”. Inspiratorem i wykonawcą wymiany zużytego już, a używanego jeszcze baldachimu był Skarbnik Rady Parafialnej Jan POWIERŻA, który dotarł do LUDZI WIELKIEGO SERCA z powiatu lidzbarskiego i bartoszyckiego. 

Osobami o „Wielkim Sercu” które zasponsorowały wykonanie baldachimu są:

·         Barbara i Stanisław CIEŚLA z Lidzbarka Warmińskiego,

·         Ewa i Tadeusz STANKIEWICZ z Samolubia,

·         Władysław STANKIEWICZ z Krawczyk,

·         Grażyna i Tadeusz ŁAWRYNOWICZ z Krawczyk,

·         Tadeusz ŻURALSKI z Bartoszyc,

·         Leopold KORNOWSKI z Bartoszyc,

·         Michał PAWŁOWICZ z Bartoszyc,

·         Marek KATKOWSKI z Krekol,

·         Wanda i Jan POWIERŻA z Krawczyk.

Dodatkową niespodzianką na Jubileusz Księdza było Błogosławieństwo Papieskie. Inicjatorami tej niespodzianki byli: Sekretarz Rady Parafialnej Ryszard PRZYTUŁA i Skarbnik Jan POWIERŻA. Do sprawnego i szybkiego otrzymania błogosławieństwa przyczynił się Prowincjał O. Marian STANKIEWICZ Karmelita Bosy, który będąc w Rzymie wykonał wszelkie formalności z tym związane. Koszty pokryli członkowie Rady Parafialnej (bez udziału Przewodniczącego Rady, który powiedział, że jak Dziekan chce wręczać to niech płaci). 

W uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez 12 księży obecny był Prowincjał Karmelitów Bosych O. Marian STANKIEWICZ mieszkaniec naszej Parafii, który wygłosił Słowo Boże. Uroczystego wręczenia Papieskiego Błogosławieństwa dokonał ks. Dziekan Jerzy ROŻENTALSKI. 

W procesji z okolicznościowymi darami oczywiście nie zabrakło również wspaniałego i dużego tortu, który specjalnie na tą okoliczność upiekły Panie z Koła Żywego Różańca z Krawczyk.

Na zakończenie uroczystej Mszy św. wszyscy obecni gromkim głosem przy akompaniamencie organistki Pani Grażyny PRZYTUŁA zaśpiewali Jubilatowi „Sto lat”. 

Po Mszy św. ministranci obecnym w kościele rozdali obrazki z okolicznościową dedykacją.

W przywiezienie obrazków z Warszawy i wykonanie w drukarni okolicznościowego napisu zaangażowana była rodzina Stankiewiczów i Powierżów z Krawczyk.

Na podstawie wspomnień Sekretarza Rady Parafialnej Jana POWIERŻY opracował Ryszard PRZYTUŁA