Nazwa zadania publicznego Wartość projektu ogółem Kwota dotacji Donator Okres realizacji Partnerzy Zasoby kadrowe
Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Grundtvig 2. Projekty partnerskie dotyczące kształcenia dorosłych 19.235,00 Euro 19.235,00 Euro ▪ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” 01.10.2006- 31.07.2008 ▪ Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ▪ Gmina Kiwity ▪ Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ▪ Mariola JAGIEŁŁO ▪ Ryszard PRZYTUŁA

Grundtvig 2

"Rozwój Regionalny Przekraczający Granice i Współpraca  Przy Dokształcaniu Osób Dorosłych w Regionach Wiejskich"

 

 

Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates Grundtvig 2

 

Partnerzy projektu:

  • Frauen helfen Frauen – Niemcy,
  • KEB ( Katholische Erwachbenenbildung)- Niemcy,
  • Vilties Tiltas- Litwa,
  • VFA- Valter FissamberAssociates LTD- Grecja
  • Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi – Polska

 

Celem projektu jest wypracowanie przez organizacje partnerskie  konceptu, w jaki sposób można kobietom o utrudnionym  dostępie do kształcenia umożliwić to kształcenie. Opracowanie metod nauczania oraz sposobów efektywnego wykorzystania technologii informacyjnej w procesie kształcenia się przez całe życie.

 

Spodziewane efekty projektu:

  • w wyniku międzynarodowej wymiany doświadczeń organizacji partnerskich powinno dojść do wymiany doświadczeń, a na ich bazie winien powstać wspólny produkt- program dokształcania dorosłych,
  • poprawa wzajemnych porozumień międzynarodowych, rozwinięcie idei europeizacji,
  • poznanie przez pracowników biorących udział w projekcie specyfiki i problematyki konceptu kształcenia grupy docelowej ( kobiet z terenów wiejskich o utrudnionym dostępie do oświaty)

 

 

Harmonogram działań w pierwszym roku realizacji projektu:

1)    I spotkanie partnerów projektu-  Niemcy- Emsbüren   5.09.2006 r.,

2)   wrzesień 2006- każdy partner raport o sytuacji gospodarczej własnego regionu z uwzględnieniem sytuacji kobiet,

3)    wrzesień- październik  rekrutacja 2-3 kobiet zainteresowanych kształceniem się, które chcą brać czynny udział w pracach przy tworzeniu konceptu,

4) listopad- grudzień przeprowadzenie ankiety wśród kobiet zainteresowanych dokształcaniem się w zakresie turystyki wiejskiej,

5) grudzień pierwsze propozycje, jak powinien wyglądać regionalny koncept dokształcania, aby zainteresować nim kobiety,

6) styczeń 2007 – analiza ankiet

7) luty 2007 – II spotkanie partnerów projektu – Litwa,

8) luty- marzec 2007 rekrutacja grupy docelowej ( 30 kobiet zainteresowanych dokształcaniem się )

9) kwiecień 2007  pierwsza tygodniowa praktyka gospodarz Niemcy – gość Polska

10) kwiecień- czerwiec 2007  raport dotyczący typowych dla regionu sposobów zachowania się mieszkańców,

11 )  maj- czerwiec  2007 druga  tygodniowa praktyka gospodarz Polska- gość Grecja,

12) kwiecień- wrzesień 2007  opracowanie tematów dokształcania  wraz z opracowaniem komponentów programu komputerowego,

 

Odsyłacz do strony internetowej partnerów projektu www.recoord-germany.net

Protokół ze spotkania w Emsburen - 5.09.2007

Protokół

Ciąg dalszy konferencji w Emsburen: 4 - 6 wrzesień 2006

Osoby opracowujące i wdrażające koncepcję do szkolenia docelowej grupy 30 słuchaczy

Anna Grzegrzółka, Wanda Powierża, Halina Prokopczuk, Barbara Szylar, Stanisław Jagiełło, Jan Powierża

Folder informacyjny o realizacji projektu

Do pobrania

Tworzenie punktu do realizacji projektu w siedzibie SWRW

Ankieta: Celem ankiety jest zebranie informacji na temat potrzeb kobiet w zakresie kształcenia się.

Analiza wyników ankiety skierowanej do zainteresowanych dokształcaniem się w zakresie turystyki wiejskiej

Wnioski z przeprowadzonych ankiet – wskazówki do opracowania modułów dokształcania

Pierwsze próby samodzielnej pracy

Protokół ze spotkania na Litwie 16-17.02.2007

Protokół1

Protokół 2

Elementy konceptu dokształcania osób dorosłych w regionach wiejskich w zakresie turystyki wiejskiej

Konferencja na Litwie - luty 2007

Zdjęcia z Konferencji na Litwie

Zdjęcia przekazane przez partnera z Litwy

Praktyki w Niemczech

Protokół ze spotkania partnerów w ramach praktyk w Niemczech

Emsburen kwiecień 2007

Spotkanie na Litwie - lipiec 2007

W wyniku otrzymania dodatkowego dofinansowania (1235Euro) pracownicy oraz słuchacze z Polski wyjechali na Litwę

Protokół ze spotkania na Litwie - lipiec 2007

Inne ujęcia spotkania na Litwie

Konferencja w Polsce

Przygotowania i przyjazd partnerów z Emsland

I dzień Konferencji

II dzień Konferencji

Protokół z konferencji  partnerów projektuSokrates - Grundtvig-2„Uczenie się przez całe życie”

Protokół - Warsztaty  kulinarne    „ European Culture Diversity”

Odjazd partnerów

Inne ujęcia

Decyzja o zakwalifikowaniu projektu do realizacji na 2 rok

GRECJA 15-18.11.2007

LITWA - marzec 2008 Protokół ze spotkania partnerów projektu Socrates- Grundtvig-2