ZOBACZ POWYŻSZY PLIK: LIDZBARK_SZKOŁA

 

Partnerstwo w projekcie realizowanym w Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim:

„Razem przeciw nudzie i uzależnieniom”

 

Do Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi należą osoby różnych zawodów i z różnych miejscowości, co w znaczny sposób poszerza możliwości działania Stowarzyszenia, dlatego też m.in.  poprzez ich aktywne działania społeczne Stowarzyszenie swoimi działaniami wychodzi naprzeciw młodzieży wiejskiej uczącej się w miastach.

W realizacji projektu:„Razem przeciw nudzie i uzależnieniom” zadaniem Pani Grażyny PRZYTUŁA (nauczyciel – bibliotekarz w Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim) jest nauczenie młodzieży gimnazjalnej pisania projektów do lokalnej Fundacji, pomoc w ich pisaniu oraz wsparcie fachowe w trakcie praktycznej realizacji projektu.

Ponadto Stowarzyszenie w celu uatrakcyjnienia celów głównych projektu jest obok Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim również partnerem w realizacji projektu.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi również i w tym przypadku chętnie wspomaga osoby zachęcające innych do podejmowania nowych wyzwań do coraz wydajniejszej pracy na rzecz ucznia i szkoły. Poprzez to tworzą się warunki do różnorodnych działań młodzieży i nauczycieli wyzwalające inwencję twórczą i dają możliwość pokazywania na forum publicznym wyników działalności.

                                     KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim w ramach Programu finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Fundacją Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przystąpił do realizacji pierwszego w dziejach Samorządu szkoły projektu „Razem przeciw nudzie i uzależnieniom

Celem jest założenie i prowadzenie radiowęzła szkolnego do którego tworzenia zaproszeni zostali chętni uczniowie  szkoły.

Do Gimnazjum uczęszcza około 500 uczniów. Klasy lekcyjne znajdują się na trzech kondygnacjach. Jak w każdej szkole, czas pobytu dzieli się na lekcje i przerwy między nimi. Problemem są właśnie przerwy w czasie których z powodu braku innych możliwości oprócz stania na korytarzu , wielu uczniów korzysta z innych „atrakcji”, niestety, zmierzających do używania narkotyków i innych używek, jak również przemocy wobec słabszych.

Dyżurujący nauczyciele nie są w stanie zapobiec tym problemom, gdyż uczniowie nie mogąc zorganizować sobie wspólnie tych kilkunastu minut wychodzą ze szkoły i tam go organizują ukrywając się w pobliskich klatkach schodowych i innych miejscach, gdzie nie mogą ich kontrolować dorośli.

 Zamierzony cel można osiągnąć poprzez założenie radiowęzła szkolnego, który umili wolny czas wpływając jednocześnie na prawidłowy rozwój młodych ludzi, w tym m.in.: wykształci dobre gusty muzyczne, wyrobi twórcze oraz pozytywne postawy, umożliwi rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności dziennikarskich oraz  pobudzi do twórczej aktywności.

Radiowęzeł będzie tworzyła i prowadziła młodzież i to właśnie zbliży ją do siebie eliminując w ten sposób kontakt z uzależnieniami. Przyczyni się również do nawiązania nowych znajomości, przekazywania ogłoszeń o zagrożeniach, komunikatów i informacji, nawiązania kontaktów ze środowiskiem lokalnym, a także poprawi organizację zajęć, uświetni uroczystości szkolne i zrodzi wiele nowych możliwości, które mogą być tworzone przez młodzież szkoły. 

Radiowęzeł umożliwi wypoczynek i relaks między lekcjami. Studio radiowęzła służyć będzie nie tylko obecnie uczącym się uczniom, ale także następnym rocznikom.

Starsi uczniowie będą mogli przekazywać swoje doświadczenia w zakresie tworzenia programów, audycji i organizacji czasu wolnego, co wyzwoli nowe inne niż dotychczas pasje i zamiłowania.

Osiągnięcia projektu przedstawiane będą na nowo założonej przez młodzież stronie internetowej radiowęzła: www.radiodio.prv.pl

 

Realizację projektu bardzo wspiera Dyrektor szkoły Pan Czesław Sienkiewicz, opiekun Samorządu Uczniowskiego Pan Maciej Lipczyński, Rada Rodziców oraz Pani Grażyna Przytuła przekazując młodzieży umiejętności prawidłowej realizacji projektu.

Starsi uczniowie będą przekazywać swoje doświadczenia w zakresie tworzenia programów, audycji i organizacji czasu wolnego w szkole, co wyzwoli nowe inne niż dotychczas pasje i zamiłowania.

 

Co roku odbywać się będą castingi wyboru nowych pracowników.

 

Tradycją będzie wybór najlepszego dziennikarza roku.

 

Na realizację projektu Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim otrzymał 3750 złotych.

 

Gimnazjaliści realizują projekt w ramach wolontariatu, co pozwala im zakupić sprzęt lepszej jakości.