KONKURS ODBYŁ SIĘ W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY IM. IRENY KWINTO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Nagrody w imieniu Stowarzyszenia wręczał Pan Jan KARNAK.