Nazwa zadania publicznego Wartość projektu ogółem Kwota dotacji Donator Okres realizacji Partnerzy Zasoby kadrowe
Organizacja imprez promujących dorobek artystów ludowych 1.347,00 1.000,00 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 01.06.2007 - 20.07.2007 ▪ Gmina Kiwity ▪ Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Kiwitczanki” ▪ Koordynator - Barbara KUŁDO