Nazwa zadania publicznego Wartość projektu ogółem Kwota dotacji Donator Okres realizacji Partnerzy Zasoby kadrowe
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Kiwity, na którym zostanie zrealizowany program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 15.082,00 11.000,00 Wydano kwotę: 10.214,51. ZWRÓCONO 785,49 Zabrakło na autobus Gmina Kiwity 20.06.2007 - 20.07.2007 ▪ Szkoła Podstawowa w Kiwitach ▪ Biblioteka Gminna w Kiwitach ▪ Koordynator - Mariola JAGIEŁŁO Wolontariusze: ▪ Marzenna FENKANIN ▪ Monika KLEPACKA ▪ Anna ZWIERZYŃSKA ▪ Julita ZIMNIAK ▪ Grażyna PRZYTUŁA ▪ Mariola PRYSZLAK ▪ Danuta ZDUNEK ▪ Mariola JAGIEŁŁO

Spotkanie organizacyjne, które odbyło sie w Kiwitach ...

Patrz zdjęcia

Wycieczka Frombork i Galindia - 2007