Nazwa zadania publicznego Wartość projektu ogółem Kwota dotacji Donator Okres realizacji Partnerzy Zasoby kadrowe
WiM GAMES LOKALNIE 59,00 + Wolontariat 0,00 UDZIAŁ W DZIAŁANIU FOS-y_PROJEKT WŁASNY 29.08.2014 "SuperSeniorClub" Wolontariat realizatorów

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WiM GAMES LOKALNIE

ZGŁOSZENIA DOKONANO W:

Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Opis (krótka charakterystyka wydarzenia):

Seniorzy z "SuperSeniorClubu" w wieku 60+ działającego przy Stowarzyszeniu "Łańcuch Wzajemności"  zapraszają wszystkich chętnych z innych grup wiekowych do udziału w integracyjnym rajdzie rowerowym do miejscowości Galiny. Celem wydarzenia jest kreowanie zdrowego trybu życia w grupach wiekowo młodszych oraz podkreślenie roli seniora w środowisku wiejskim. Niektórzy seniorzy z powodu wieku i chorób nie są  w stanie sami jechać rowerem, dlatego celem grup młodszych będzie zorganizowanie dla tych osób innego sposobu jazdy, tak by w Galinach wszyscy mogli uczestniczyć w zwiedzaniu miejsc turystycznie atrakcyjnych.  

Po powrocie odbędzie się wspólne podsumowanie działania i określenie oraz zaplanowanie kolejnych atrakcji, które mogą przyczynić się do aktywności innych osób, szczególnie seniorów, którzy dotychczas nie chcieli się angażować w żadne działania.

Zakładana liczba uczestników:  15-30     Informacja dot. wieku uczestników:  >50

Integracyjny Rajd Rowerowy w ramach WiM GAMES LOKALNIE odbył się w dniu 29.08.2014r.

Celem rajdu była nie tylko wspólna jazda rowerem i kreowanie zdrowego trybu życia, ale również pomysły młodszej generacji w udział w nim osób, które ze względu na stan zdrowia same nie były by w stanie w nim uczestniczyć. 

Składam serdeczne podziękowanie za pomysły i zaangażowanie młodszej generacji. Dzięki Wam udaje się coraz bardziej podkreślać rolę Seniorów w środowisku wiejskim.

Prezes Ryszard PRZYTUŁA

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RAJDU