Nazwa zadania publicznego Wartość projektu ogółem Kwota dotacji Donator Okres realizacji Partnerzy Zasoby kadrowe
Unijny Program Dostarczanie Żywności Dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej (część pierwsza) 16.037,90 16.037,90 Bank Żywności w Olsztynie w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 23.01.2014 - 30.06.2014 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, 2) Salon Optyczny BART-OPTICA, Mariusz Bokisz, Bartoszyce, 3) BATEK Bogusław Hyczkowski, Bartoszyce, 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach, 5) POWER PACK s.c, Monika Szpytka i Marek Bartoszewicz 6) Studio MARTIN, Mariusz Guman, Lidzbark Warmiński Praca społeczna Członków Stowarzyszenia oraz kilku osób z grupy odbierających żywność

ZAWARCIE UMOWY NA ROK 2014

Stowarzyszenie "Łańcuch Wzajemności" zadeklarowało dalszą chęć współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. 

W bieżącym, 2014 roku możemy objąć pomocą 330 osób uprawnionych do pomocy w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2014”. 

Aby to działanie mogło dojść do skutku otrzymaliśmy wsparcie od 4 firm i 1 GOPS.

W dniu 31.01.2014 osoby, które złożyły odpowiednie wnioski zostały zweryfikowane czy spełniają kryteria określone w art. 5 i 7 ustawy o pomocy społecznej.

Partnerzy, dzięki którym mogliśmy zawrzeć z Bankiem Żywności umowę w roku 2014