1) Wsparcie finansowe Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy Nr KE.39.2014/MM z dnia 07.04.2014r.

4) Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:
1. Wspieranie organizacji i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych mających na celu szczególne znaczenie dla budowy kapitału społecznego w tym m.in. festiwali, konkursów, przeglądów i ekspozycji: „Piosenka jest dobra na wszystko - Festiwal Piosenki Amatorskiej” połączony z obchodami 10-lecia Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”
w okresie od 01.04.2014 do 30.06.2014.

Po zaktualizowaniu kosztorysu realizacji zadania kwota wsparcia realizacji zadania wynosi: 2.000,00 zł.

Nazwa zadania publicznego Wartość projektu ogółem Kwota dotacji Donator Okres realizacji Partnerzy Zasoby kadrowe
4) Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego: 1. Wspieranie organizacji i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych mających na celu szczególne znaczenie dla budowy kapitału społecznego w tym m.in. festiwali, konkursów, przeglądów i ekspozycji 6.078,09 1.998,91 Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 01.04.2014 - 30.06.2014 1) Stowarzyszenie Joannici - Dzieło Pomocy w Lidzbarku Warmińskim - organizaca zabezpieczenia medycznego, 2) Wójt Gminy Kiwity - organizacja porządku publicznego imprez, 3) Gazeta Lidzbarska - Patronat Medialny, 4) Radio Olsztyn - Patronat Medialny pozyskany w trakcie realizacji projektu Wolontariat": Alicja PRZYTUŁA, Grażyna PRZYTUŁA, Mariola JAGIEŁŁO, Stanisław SKIBIŃSKI, Ryszad PRZYTUŁA, Bogumiła PAŻUŚ, Urszula OLESZKIEWICZ, Zofia PAŻUŚ

2) Wsparcie finansowe Zarządu Powiatu Lidzbarskiego na podstawie umowy Nr OKP.524.19.2014 z dnia 03.02.2014r.

Organizacja imprez lub cyklu imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do końca 2014 roku: Piosenka jest dobra na wszystko - Festiwal Piosenki Amatorskiej” połączony z obchodami 10-lecia Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”
w okresie od 01. kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

Po zaktualizowaniu kosztorysu realizacji zadania kwota wsparcia realizacji zadania wynosi: 1.500,00 zł.

Nazwa zadania publicznego Wartość projektu ogółem Kwota dotacji Donator Okres realizacji Partnerzy Zasoby kadrowe
Organizacja imprez lub cyklu imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do końca 2014 roku 5.688,09 1.479,15 Zarząd Powiatu Lidzbrskiego 01.04.2014 - 30.06.2014 1) Stowarzyszenie Joannici - Dzieło Pomocy w Lidzbarku Warmińskim - organizaca zabezpieczenia medycznego, 2) Wójt Gminy Kiwity - organizacja porządku publicznego imprez, 3) Gazeta Lidzbarska - Patronat Medialny, 4) Radio Olsztyn - Patronat Medialny pozyskany w trakcie realizacji projektu Wolontariat": Alicja PRZYTUŁA, Grażyna PRZYTUŁA, Mariola JAGIEŁŁO, Stanisław SKIBIŃSKI, Ryszad PRZYTUŁA, Bogumiła PAŻUŚ, Urszula OLESZKIEWICZ, Zofia PAŻUŚ.

OGÓŁEM REALIZACJA FESTIWALU PIOSENKI WYNOSI:

- z wnioskowanych dotacji - 3.500,00 zł.

- z finansowych środków własnych - 50,00 zł.

- pozostałe - 50,00 zł.

- z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy - 2.300,00 zł.

 

Koordynator projektu - Członek Stowarzyszenia Alicja PRZYTUŁA

Karta zgłoszeniowa w wersji do druku

W naszym Powiecie i Województwie powstaje coraz więcej instytucji mających na celu pomoc  osobom uzdolnionym, jednak jest ich jeszcze zbyt mało, a szczególnie w małych wioskach. Społeczność większych aglomeracji ma dostęp do Domów Kultury, kin, sal koncertowych, różnego rodzaju kół zainteresowań, gdzie łatwiej mogą rozwijać swoje zdolności i talenty. Społeczność wiejska niestety jest tego pozbawiona. Wiejskie Ośrodki Kultury są niestety wciąż rzadkością, a jeśli już istnieją nie mają środków na utrzymanie  i działalność jaka jest potrzebna aby wyrównać szanse samorealizacji społeczności wiejskiej w tym na  wyszukiwanie uzdolnionych dzieci i młodzieży.   

Proponowane działanie ma na celu pomoc chętnym  w realizacji ich marzeń oraz w odkrywaniu   nieznanych im dotąd uzdolnień i talentów, które jednocześnie zapewnia dobrą zabawę.

Udział amatorów połączony z kontaktem z osobami, które już zdobyły doświadczenie da im świadomość własnej wartości oraz pomoże w samomobilizacji do dalszego rozwijania się w wybranych  dziedzinach sztuki. 

Festiwal Piosenki Amatorskiej realizowany w formie konkursu, w którym w skład Komisji Konkursowej wchodzić będą przedstawiciele władz samorządowych, organizacji partnerskich oraz inni artyści ma na celu zwiększanie możliwości rozwoju artystycznego uczestników poprzez wpływanie na mobilizowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do wspólnego śpiewania, przełamanie lęku i wstydu występowania przed publicznością i kamerą, pomoc w zaistnieniu scenicznym nowym talentom muzycznym i wokalnym oraz integrację środowiska artystycznego dwóch Powiatów (Lidzbarskiego i Bartoszyckiego), a także aktywizację środowiska miejskiego i wiejskiego.

W projekcie dużą rolę zwracać się będzie na akcentowanie samopomocy i samodzielności wśród społeczności oraz kontynuację działań jako popularyzacja zdolności mieszkańców do aktywnego angażowania się i budowania relacji opartych na bezpośrednich kontaktach, wspólnych celach i wartościach oraz na wzajemnym zaufaniu.   

Dodatkową potrzebą wskazującą na konieczność wykonania tego zadania w tym zakresie i mającą wpływ na zwiększenie udziału w realizowanych Festiwalach Piosenki Amatorskiej jest fakt, że w okresie od 16 do 21 czerwca w ramach zawartych umów partnerskich z okazji obchodów 10-lecia działalności naszej organizacji przebywać u nas będą nasi partnerzy z Niemiec i Litwy.

Poprzez zaangażowanie organizacji partnerskich z Niemiec i Litwy oraz wsparcie Europosłów z Niemiec, Litwy i Polski (pierwsze kontakty zostały już nawiązane) rozpoczęliśmy już w tym celu proces rozbudowy „Krekolandii” oraz zakupu wspólnymi środkami samochodu mikrobusu z przeznaczeniem do dowozu dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie w ramach statutowej działalności do ośrodków kultury i miejsc nauki pozalekcyjnej w mieście.

Partnerom zagranicznych organizacji biorącym udział w Festiwalu chcemy pokazać dużą chęć i wysoki poziom zaangażowania dzieci i młodzieży polskiej we własny rozwój i jak bardzo jest to potrzebne.

Nasi partnerzy z Niemiec i Litwy będą brać również udział we wspólnej realizacji projektu w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami związane z obchodami 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 10-lecia działalności Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”. Efekty tego działania zostaną przedstawione publiczności w dniu 19.06.2014.

Współpraca międzynarodowa naszego Stowarzyszenia objęta jest Patronatem przez Pana Wiesława TKACZUKA, Wójta Gminy Kiwity.

 

Projekt bezpośrednio skierowany jest do mieszkańców Powiatu Lidzbarskiego i Bartoszyckiego, natomiast poprzez zaproszenia e-mailowe i umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.ngo.pl do udziału w projekcie zostaną zaproszeni również chętni z całego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Informacją tą zachęcimy większe grono ludzi do udziału w naszym projekcie.  Ze względu na to, że realizacja Festiwalu odbędzie się w czasie obchodów jubileuszowych 10-lecia Stowarzyszenia  do udziału w Festiwalu zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursów i festiwali z lat poprzednich, tj. od roku 2008. Przewidujemy, że w Festiwalu bezpośrednio udział weźmie co najmniej 30 uczestników.

10 lat w obiektywie Telewizji BARTSAT

W czasie od 25 do 29 minuty znajdują się informacje o uroczystościach dnia 19.06.2014r.

Uczestnicy z lat poprzednich

Lp. Edycja Imię i nazwisko Miejscowość  
1. 1/2008 Julia POWIERŻA Krawczyki  
2. 2/2008 Bożena PELIK-OGONOWSKA Lidzbark Warm.  
3. 3/2008 Justyna MIECZNIK Krekole  
4. 4/2008 Iwona BURACZEWSKA Samolubie  
5. 5/2008 Katarzyna WILCZEWSKA Połapin Tylko zgłoszenie
6. 6/2008 Klaudia OGONOWSKA Lidzbark Warm.  
7. 7/2008 Aleksandra GURA Lidzbark Warm.  
8. 8/2008 Mateusz TOMASZEWSKI Osieka  
9. 9/2008 Maciej KORNOWSKI Solno  
10. 1/2009 Michał TOMASZEWSKI Osieka  
11. 2/2009 Agnieszka ŁOŃ Samolubie  
12. 3/2009 Aleksandra GURA Lidzbark Warm.  
13. 4/2009 Aleksandra MAZUREK Krekole  
14. 5/2009 Mateusz TOMASZEWSKI Osieka  
15. 6/2009 Jakub TOMASZEWSKI Osieka  
16. 7/2009 Rafał MIECZNIK - Ekipa z Ursusa Krawczyki  
17. 8/2009 Wojciech POWIERŻA - Ekipa z Ursusa Krawczyki  
18. 9/2009 Julia POWIERŻA Krawczyki  
19. 10/2009 Angelika JAWORSKA Krekole  
20. 11/2009 Maciej KORNOWSKI Solno  
21. 12/2009 Karol HORYŃSKI Krekole  
22. 13/2009 Magdalena MIECZNIK Krekole  
23. 14/2009 Aleksandra MIECZNIK Krekole  
24. 15/2009 Dorota RUBAŻEWICZ Krekole  
25. 16/2009 Agata SULBIŃSKA Samolubie  
26. 17/2009 Iwona BURACZEWSKA Samolubie  
27. 18/2009 Dominika STASZYŃSKA Krekole  
28. 19/2009 Magdalena SMELA Białystok  
29. 1/2010 Wiesław KACZERSKI Krawczyki  
30. 2/2010 Mikołaj ZDUNEK Krekole  
31. 3/2010 Bożena BURACZEWSKA Samolubie  
32. 4/2010 Iwona BURACZEWSKA Samolubie  
33. 5/2010 Daria STANKIEWICZ Samolubie  
34. 6/2010 Marcin ZDUNEK Krekole  
35. 7/2010 Aleksandra MAZUREK Krekole  
36. 8/2010 Dominika STASZYŃSKA Krekole  
37. 9/2010 Magdalena SMELA Białystok  
38. 10/2010 Justyna MIECZNIK Krekole  
39. 11/2010 Magdalena MIECZNIK Krekole  
40. 12/2010 Zuzanna MIECZNIK Krekole  
41. 13/2010 Aleksandra GURA Lidzbark Warm.  
42. 14/2010 Angelika JAWORSKA Krekole  
43. 15/2010 Agnieszka ŁOŃ Samolubie  
44. 1/2011 Alicja PAŻUŚ Krawczyki  
45. 2/2011 Kinga MIHAL Szwaruny  
46. 3/2011 Izabela NIZIO Plęsy  
47. 4/2011 Julia POWIERŻA Krawczyki  
48. 5/2011 Szymon NIZIO Plęsy  
49. 6/2011 Aleksandra GURA Lidzbark Warm.  
50. 7/2011 Małgorzata DZIEKANOWSKA Jeziorany  
51. 8/2011 Jowita MACIĄG Jeziorany  
52. 9/2011 Dawid PAŻUŚ Krekole  
53. 10/2011 Agnieszka ŁOŃ Samolubie  
54. 11/2011 Piotr MAKOWSKI - Młodzi, piękni i bogaci Bezledy  
55. 12/2011 Wojciech HALARZ - Młodzi, piękni i bogaci Bezledy  
56. 13/2011 Mateusz PIETRZENIEC - Młodzi, piękni i bogaci Bezledy  
57. 14/2011 Anna LESZCZYŃSKA Lidzbark Warm.  
58. 15/2011 Iwona BURACZEWSKA Samolubie  
59. 16/2011 Natalia KOBYLARZ - Dziewczyny Krawczyki  
60. 17/2011 Sylwia KOBYLARZ - Dziewczyny Krawczyki  
61. 1/2013 Joanna CZERWONKA Runowo  
62. 2/2013 Anna SKORUPSKA Runowo  
63. 3/2013 Barbara JOWIK Runowo  
64. 4/2013 Magdalena BIŃKOWSKA Lidzbark Warm.  
65. 5/2013 Aleksandra ZIMNOCH Lidzbark Warm.  
66. 6/2013 Henryk ROMANOWSKI Bartoszyce  
67. 7/2013 Andrzej BIAŁECKI Bartoszyce  
68. 8/2013 Agnieszka DUBRAWSKA Krekole  
69. 9/2013 Ilona JARMOWSKA Bartoszyce  
70. 10/2013 Elzbieta MURASZKO Bartoszyce  
71. 11/2013 Maksymilian MAZUREK Krekole  
72. 12/2013 Sylwia KOBYLARZ Krawczyki  
73. 13/2013 Natalia ŁATAŚ Plęsy  
74. 14/2013 Wioletta MAZUREK Krekole  

9/168 - Gazeta Lidzbarska 15-21.05.2014 str. 11

14/173 - Gazeta Extra 10.06.2014 str. 2

12/171 - Gazeta Lidzbarska 18 - 25.06.2014 str. 10

13/172 - Gazeta Lidzbarska 26.06 - 02.07.2014 str. 9

15/174 - Gazeta Extra 15.07.2014 str. 23

Podsumowanie

Do konkursu zgłosiło się 30 uczestników, z czego 8 osób nie przystąpiło do konkursu. Pozostałe zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w  wymiarze określonym złożoną ofertą.

Festiwal Piosenki Amatorskiej odbył się 19 czerwca w Krekolach na terenie należącym do Stowarzyszenia. W dniu 5 kwietnia zorganizowano spotkanie organizacyjne realizatorów projektu, na którym omówiono  cele  projektu. Przygotowano promocję i przydzielono  zadania. Pozostałe spotkania realizatorów projektu i wolontariuszy odbywały się w miarę potrzeb. Zgodnie z zakładanymi celami przeprowadzono kampanię promocyjną wśród mieszkańców Powiatu Lidzbarskiego i Bartoszyckiego, natomiast poprzez zaproszenia e-mailowe i umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.ngo.pl do  udziału w projekcie zaproszono chętnych z całego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

Na bieżąco prowadzona była kampania informacyjna o sposobie realizacji projektu oraz o otrzymanym wsparciu finansowym i współfinansowaniu przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz Powiat Lidzbarski.

Wszyscy uczestnicy poprzednich edycji festiwalu otrzymali osobiste zaproszenia.  

Informacje o  realizacji festiwalu, zasadach i regulaminie konkursu ukazywały się w lokalnych mediach:

  1. w Gazecie Lidzbarskiej z dnia 15-21.05.2014 str. 11, z dnia 29.05-4.06.2014 str. 10, z dnia 18-25.06.2014 str. 10, z dnia 26.06-2.07.2014 str. 9. 
  2. w Gazecie EXTRA  z dnia  10.06.2014 str. 2, z dnia 15.07.2014 str. 23.
  3. w  Telewizji Kablowej Stowarzyszenia Bart-Sat w wiadomościach lokalnych z dnia 24 czerwca 2014r. w czasie od 25 do 29 minuty znajdują się informacje o przebiegu Festiwalu Piosenki Amatorskiej w dniu 19.06.2014r. 

W przygotowania do realizacji Festiwalu Piosenki Amatorskiej poprzez przygotowanie terenu "Krekolandii" zaangażowali się mieszkańcy wsi Krekole i pobliskich miejscowości.

Wykupiono umowę licencyjną zezwalającą na publiczne odtwarzanie utworów,  przygotowano zabezpieczenie medyczne. Chętni uczestnicy w dniach 15 – 18 czerwca  przeprowadzali próby w miejscu planowanego konkursu z użyciem sprzętu nagłaśniającego. Dla wykonawców i gości zabezpieczono poczęstunek, zakupiono nagrody dla występujących.

W dniu 19 czerwca 2014r. o godzinie  15.00 przeprowadzono Festiwal Piosenki Amatorskiej.

W celu nadania większej rangi dla przeprowadzanego konkursu w skład Jury weszli:

Przewodniczący:  Wójt Gminy Kiwity – Pan Wiesław TKACZUK,

Członkowie: Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce – Pan Zygmunt PAMPUCH

Mieszkanka Krekol  – Pani Jadwiga STEĆ,

Właściciel Piekarni Krawczyki – Pan Henryk KULESZA

Dziennikarz z Niemiec – Pani Elizabeth TONDERA

Członek stowarzyszenia z Litwy – Pani Danuta WERWECZKIENIE

Ratownik Joannitów – Pani Lena WOLAŃSKA.

Wystąpiło 11 solistów, 4 duety i 1 tercet. W sumie uczestników występujących było 22.  

Jury oceniając dobór repertuaru, indywidualne podejście do interpretacji utworu, muzykalność, wyczucie rytmu i ogólny wyraz artystyczny nagrodzili nagrodami głównymi:

- Grupa przedszkolna – Kaję DĄBROWSKĄ

- Szkoła podstawowa klasy I – III – Emilię MIHAL

- Szkoła podstawowa klasy IV – VI – Julię POWIERŻA

- Gimnazjum – tercet: Joannę CZERWONKĘ, Annę SKORUPSKĄ i Barbarę JOWIK

- Dorośli – zespół Ela Bend: Elżbietę SOBOLEWSKĄ i Jacka SOBCZUKA.

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

Wszyscy widzowie mogli wziąć udział w wyborze kandydata do nagrody publiczności. Poprzez wybranie i wrzucenie głosu nagrodę publiczności ilością 50 głosów, otrzymała Julia POWIERŻA oraz ilością 38 drugą nagrodę otrzymał duet Karolina Mazurek i Karolina TKACZUK. Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników był specjalny poczęstunek.

Uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną a następnie wspólnie z publicznością śpiewali przy poczęstunku. Analiza ankiety wskazuje, że uczestnicy choć motywują ich nagrody bardzo lubią śpiewać, a z udziału w konkursie są zadowoleni i chętnie wezmą udział w kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Amatorskiej.

Dzięki konkursowi był popularyzowany śpiew wśród wszystkich grup wiekowych. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentować swoje ulubione przeboje i swój dorobek. W trakcie konkursu wyłoniły się młode talenty, które mogły się zaprezentować publiczności. Występujący przełamali wstyd i lęk przed śpiewaniem i swoją odwagą zachęcili innych. Poprzez wspólne muzykowanie nastąpiła integracja środowiska artystycznego.

Zgłoszenia w porównaniu z poprzednimi konkursami na amatorską piosenkę wakacyjną napływały od początku ogłoszenia konkursu i zgłoszeń tych było więcej.  Jest coraz większe zaangażowanie do udziału w konkursie, jednak wciąż zdarzają się przypadki dużej chęci połączone z brakiem odwagi występowania przed publicznością, co upewnia realizatorów o potrzebie kontynuacji podobnych działań szczególnie na terenach wiejskich.

Zamierzeniem Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” jest przeprowadzanie corocznych festiwali w Krekolach, w których uczestniczyć będzie coraz liczniejsza grupa chętnych.

Poprzez konkurs i muzyczne spotkania, wyzwoliliśmy dużą chęć śpiewania, szczególnie u młodych ludzi. Spowodowało to integrację ludzi lubiących i chcących śpiewać. Wspólne śpiewanie przynosiło wszystkim wielką radość.

Festiwal Piosenki Amatorskiej przeprowadzony w 2014r. był kontynuacją  I - V konkursu, które odbyły  się w 2008, 2009, 2010, 2011 oraz w 2013 roku i zapoczątkowały organizację we wsi Krekole corocznych konkursów.

W okresie od 16 do 21 czerwca 2014r. w ramach zawartych umów partnerskich z okazji obchodów 10-lecia działalności naszej organizacji przebywali u nas nasi partnerzy z Niemiec i Litwy. Naszą wspólną potrzebą jest dookreślenie kierunku działania w celu pomocy w rozwijaniu się młodzieży, szczególnie z terenów wiejskich. Poprzez zaangażowanie organizacji partnerskich z Niemiec i Litwy oraz wsparcie Europosłów z Niemiec, Litwy i Polski (pierwsze kontakty zostały już nawiązane) rozpoczęliśmy już w tym celu proces rozbudowy „Krekolandii”. W dniu 17.06.2014r. partnerzy z Niemiec z okazji jubileuszu współpracy podarowali nam samochód mikrobus 9-osobowy z przeznaczeniem do dowozu dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie w ramach statutowej działalności do ośrodków kultury i miejsc nauki pozalekcyjnej w mieście.

Partnerom zagranicznych organizacji biorącym udział w Festiwalu pokazaliśmy dużą chęć i wysoki poziom zaangażowania dzieci i młodzieży polskiej we własny rozwój i jak bardzo jest to potrzebne. Nasi partnerzy z Niemiec i Litwy brali również udział we wspólnej realizacji projektu w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami związane z obchodami 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 10-lecia działalności Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”. Efekty tego działania zostały przedstawione publiczności  w dniu 19.06.2014.

Współpraca międzynarodowa naszego Stowarzyszenia objęta jest Patronatem przez Wójta Gminy Kiwity. Działania projektu wspierane były również przez Stowarzyszenie Joannici - Dzieło Pomocy Oddział w Lidzbarku Warmińskim, Gazetę Lidzbarską, Wójta Gminy Kiwity oraz w trakcie realizacji projektu Patronatem Medialnym organizację festiwalu objęło Radio Olsztyn.

Informacje o przygotowaniach i przebiegu festiwalu przedstawiane były także w Telewizji Bart-Sat  z Bartoszyc.

W dniu 30.06.2014 odbyło się podsumowanie projektu

10 lat w obiektywie Telewizji BARTSAT

W czasie od 25 do 29 minuty znajdują się informacje o uroczystościach dnia 19.06.2014r.

10 lat Stowarzyszenia w obiektywie naszych Przyjaciół z Litwy

W obiektywie Przyjaciół z Litwy wyglądało to tak: TUTAJ

19.06.2014_Udział partnerów w Festiwalu Piosenki Amatorskiej