Stowarzyszenie jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego od 2004 r. 

Do roku 2011 Radzie przewodniczył Prezes naszego Stowarzyszenia. 

Obecnie delegatem do Rady jest Wiceprezes Stowarzyszenia Jan POWIERŻA

Więcej TUTAJ