Stowarzyszenie jest członkiem Sieci na rzecz Seniorów Warmii i Mazur od 24.05.2011r.

Sieć na rzecz Seniorów działa od 2009 roku. Jej zadaniem jest wspieranie aktywności osób starszych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, zwiększenia ich udziału w życiu publicznym, ograniczenia dyskryminacji seniorów poprzez zwiększenie ich dostępu do informacji, a także wzmocnienia, edukacji i integracji organizacji i osób działających z i na rzecz osób starszych. Sieć podejmuje szereg działań wpisujących się właśnie w te zadania, działając poprzez członków Sieci, którymi są organizacje, instytucje i grupy nieformalne zrzeszające osoby starsze oraz działające na ich rzecz. 

Dotychczas zrealizowano projekty „Seniorzy w Sieci” oraz „Akademia Seniorów Warmii i Mazur”. Głównym zadaniem tych inicjatyw była aktywizacja seniorów poprzez organizację wyjazdów edukacyjnych, wykładów czy zajęć praktycznych, zwłaszcza w mniejszych społecznościach gdzie trudno pozyskać środki dla osób starszych. Za realizację tych projektów odpowiedzialne było Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej MSAL, członek Sieci, które obecnie realizuje następny projekt o podobnym charakterze.

Więcej TUTAJ

20-21.05.2014 w Lesznie koło Barczewa odbyło sie spotkanie liderów Seniorów

"Jak organizować aktywną przestrzeń dla siebie i innych seniorów”w ramach Mazurskiej Akademii Aktywności Seniorów dla osób 60+.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

28.05.2015_Olsztyn Spotkanie Zarządu Sieci