16 grudzień 2023

Od 01.04.203 realizujemy projekt „ZNAJ SĄSIADA SWEGO” - sprawozdanie częściowe

Autor: RP. tel. 512280013

https://dozfundacja.pl/ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

W dniu 13.05.2023 przeprowadziliśmy jedno główne spotkanie informacyjne w którym wzięło udział 15 osób. W kolejnych dniach już w czasie realizacji wsparcia zgłaszały się do nas nowe osoby. Na cele weryfikacji potrzeb i możliwości udzielenia wsparcia przygotowaliśmy jednobrzmiącą ankietę dla osób zwracających się o wsparcie w zakupie leków oraz innych wyrobów medycznych niezbędnych do rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia. W jednym przypadku było to rozpoczęcie leczenia, w pozostałych kontynuacja.

Planując wyzwolić w ludziach chęć pomagania sobie nawzajem promowaliśmy poprzez tzw. „pocztę pantoflową” oraz na FB tworzenie zbiórek urodzinowych na FB z których środki przeznaczone są na wsparcie zakupu leków jako wkład własny w kolejnej edycji Programu DOZ. Ogółem w 2023 roku było 8 takich zbiórek.

O realizacji projektu informowaliśmy na stronie internetowej w nowościach, na FB oraz w artykule w ramach Dziennikarstwa Obywatelskiego.

W ramach tego projektu wsparciem objęliśmy 3 rodziny oraz 7 osób indywidualnychSą to osoby niepełnosprawne, przewlekle chore oraz seniorzy. Podstawą były wypełnione przez nich ankiety/oświadczenia oraz wiedza własna organizacji o sytuacji tych rodzin.

Na potrzeby realizacji projektu opracowaliśmy własny druk rozliczenia wydanych kart aptecznych co ułatwiło nam prawidłowe ich wykorzystanie przez otrzymujących wsparcie. Przy wydawaniu kart wraz z kartami dołączaliśmy opis postępowania wraz z adresami aptek na terenie Powiatu Lidzbarskiego i Powiatu Bartoszyckiego.


Pliki:
 17.12.2023 konkursgrantowy2023regulamin (164 kB)
<- Wróć do Nowości