25 listopad 2023

Stowarzyszenie w dniu dzisiejszym złożyło do NIW-CRSO wniosek o dofinansowanie. W projekcie weźmie udział grupa około 50 osób w różnym wieku, z różnych miejscowości Powiatu Lidzbarskiego i Bartoszyckiego

 

"Pamięć drogą do przyszłości" (więcej info w biurze Stowarzyszenia)

Rok 2024 wieńczy 20 lat społecznej działalności Stowarzyszenia. Zadanie ma na celu promowanie jego osiągnięć i zachęcanie do aktywnego działania dla wspólnego dobra oraz zaangażowania w życie publiczne i rozwój współpracy lokalnych społeczności z innymi społecznościami z Polski i z innych krajów.

Realizacja projektu poprzez działania patriotyczne, historyczne i integracyjne (spotkania, prelekcje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy, powstanie klubu, wspólne świętowanie) ma na celu podniesienie aktywności społecznej dla wspólnego dobra i rozwój wielokierunkowej edukacji obywatelskiej, w kierunku samoorganizacji.

W 2024 roku kierując się słowami J. Piłsudskiego: "Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". integralnym elementem projektu jest przygotowanie i prezentacja programu słowno-muzycznego z okazji obchodów 80 rocznicy Powstania Warszawskiego i powstanie w Stowarzyszeniu Klubu promującego patriotyzm i współpracę.

 

Działania w projekcie skierowane są na rozwój samoorganizacji, integracji i solidarności, która  poprzez działania zaplanowane w projekcie (w zakresie edukacji historycznej, patriotycznych postaw, zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności, program i tematyczne wyjazdy i spotkania) wpływa na wzrost zaufania i aktywności społecznej. Zaplanowane w projekcie działania mają na celu promowanie w lokalnej społeczności patriotycznych postaw, wzrost edukacji obywatelskiej, w tym edukacji historycznej poprzez wspólne przygotowanie programu słowno-muzycznego o Powstaniu Warszawskim. Jednym z integralnych elementów projektu jest powstanie i rozwój w Stowarzyszeniu "Klubu byłych żołnierzy, pracowników i sympatyków JW 3847", który skupiał będzie dla ich wspólnego dobra żołnierzy i pracowników nie istniejącej już jednostki wojskowej, która od 1961 roku była kuźnią kadr Wojsk Obrony Powietrznej Kraju i miała bardzo duże znaczenie w budowie w lokalnej społeczności patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny.


<- Wróć do Nowości