13 maj 2023

Ogłoszenie o Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Autor: RP

W dniu 28.05.2023 roku (w niedzielę) od godziny 10 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia (miejsce: Krekole 32).

Przewidywany plan Zebrania:

1)      Omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych projektów

2)      Wybór Komisji Skrutacyjnej

3)      Odczytanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i merytorycznych za rok 2023

4) Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5)      Sprawy różne

6)      Zakończenie Walnego Sprawozdawczego Zebrania  Stowarzyszenia.

 

 


<- Wróć do Nowości