24 kwiecień 2022

Krystyna i Dariusz PIOTROWICZOWIE Członkami Honorowymi Stowarzyszenia

Autor: RP

Od 24.04.2022 - w dniu urodzin Dariusza >>>>>>>>>>>

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia:

§ 5. 7. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 7. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom, które szczególnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia lub dla społeczności lokalnej. Członkowie honorowi mogą być również ustanawiani przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.


<- Wróć do Nowości