27.02 do 3.03.2014r. - Wizyta w Niemczech

W dniach od 27.02 do 3.03.2014r. na zaproszenie władz Landkreis Emsland w Niemczech delegacja Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" wraz z Patronem Współpracy Międzynarodowej Stowarzyszenia, Wójtem Gminy Kiwity Wiesławem Tkaczukiem uczestniczyła w wizycie partnerskiej w powiecie Emsland w Niemczech.

Zdjęcia pamiątkowe TUTAJ: >>>>>>>>>>>>>>>>>

1.10.2014_Po spotkaniu SuperSeniorów z okazji święta Dnia Osób Starszych. Warsztaty pieśni biesiadnej

W ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 pod nazwą "Mazurska Akademia Aktywności Seniorów" realizowanego przez Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej z Orzysza w dniu 1.10.2014 w "Krekolandii" odbyły się warsztaty pieśni biesiadnej połączone z Dniem Osób Starszych.

Seria zdjęć znajduje się tutaj >>>>>>>>>>>>>>>>>>

"Krekolak" poznaje historię Wileńskiego Muszkieterskiego Pułku.

W niedzielę 28 września założyciele klubu "Krekolak" działającego w Stowarzyszeniu 'Łańcuch Wzajemności" wraz ze swoimi przyjaciółmi dzięki uprzejmości Pana Rafała Pliszki spotkali się w Lidzbarku Warmińskim z grupą Wileńskiego Muszkieterskiego Pułku będącą pod dowództwem majora WMP Sławomira Skowronka.

Wizyta studyjna dla mieszkańców z Gronówka

W dniu 12.07.2014r. w ramach członkostwa w Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego gościliśmy w Krekolach mieszkańców z Gronówka. Celem spotkania było przedstawienie sposobów działania Stowarzyszenia w kierunku rozwoju społeczności wiejskiej.

Spotkanie było jednym z elementów wizyty studyjnej organizowanej przez FOS-ę.

19.06.2014 nasi Partnerzy z Litwy podarowali nam Obelisk z Obrazem Pana Jezusa Frasobliwego

a napis wyrzeźbiony w Darze brzmi: "Opiekun Krekole. W imię przyjaźni Polakom - Litwini"

Nasi Przyjaciele składając Dar życzyli:

".........Niech Pan Bóg opiekuje się nad Wami wszystkimi, Waszym Stowarzyszeniem, Rodzicami, Młodzieżą, Dziećmi. Niech opiekuje się nad Krekolem.

Najważniejszy jest stosunek i kontakt do ludzi, wzajemność i miłość chrześcijańska.....".

A tak następowały prace skierowane na montaż Daru zrodzonego z przyjaźni na placu kościelnym w Krekolach.

2014_„Krekolandia” ogniwem partnerskiej współpracy organizacji z Niemiec, Litwy i Polski oraz wymiany doświadczeń w zakresie organizacji świąt i tradycji regionalnych połączonych z obchodami 10-lecia działalności Stowarzyszenia

17.06.2014_Spotkanie partnerów w Mimozie

18.06.2014_Spotkanie partnerów z Nadleśnictwem Bartoszyce

19.06.2014_Udział partnerów w Procesji Bożego Ciała w Krekolach

19.06.2014_Udział partnerów w Festiwalu Piosenki Amatorskiej

20.06.2014_Wizyta partnerów w Klasztorze Karmelitanek Bosych w Spręcowie

20.06.2014_Spotkanie partnerów podsumowujące

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 08.06.2014r. w siedzibie Stowarzyszenia z udziałem 17 członków odbyło się Walne Zebranie w ramach którego podjęto uchwały zmieniające niektóre zapisy statutowe. Najważniejszym punktem jest:

1) w § 3 pkt 1 ppkt  H dopisanie treści - zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Organizacja zbiórek publicznych.

2) w § 3 pkt 1 ppkt O dopisanie treści - Organizacja przewozu.

3) w § 3 pkt 1 ppkt  T dopisanie treści - oraz organizacja i zabezpieczanie przewozu osób w celu ich udziału w działaniach statutowych poza miejscem zamieszkania.

4) Do § 26 dopisano pkt 4 - Darczyńcy indywidualni oraz firmy mogą tworzyć w ramach Stowarzyszenia indywidualne fundusze nazwane imieniem darczyńcy lub nazwą firmy.

5) Do § 27 dopisano pkt 3 - Stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych może wspierać inne społeczności, organizacje i instytucje oraz osoby.

 

20-21.05.2014 w Lesznie koło Barczewa odbyło sie spotkanie liderów Seniorów

"Jak organizować aktywną przestrzeń dla siebie i innych seniorów”w ramach Mazurskiej Akademii Aktywności Seniorów dla osób 60+.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

2014_DZIEŃ KOBIET STOWARZYSZENIA W KRAWCZYKACH

TUTAJ można wyrazić swoją opinię i docenić występujących TUTAJ

Czas prób

13 - 16.02.2014_Wizyta na Litwie na zaproszenie Stowarzyszenia "Vilties Tiltas"