Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gazeta Lidzbarska w Lidzbarku Warmińskim

Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny Fundacja Rozwoju Społecznego w Lidzbarku Warmińskim

Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień "ŹRÓDŁO" w Bartoszycach

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kiwitach

Lidzbarski Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Gmina Kiwity

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach

Szkoła Podstawowa w Kiwitach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Gminna Biblioteka w Kiwitach

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach

BARTMAN Service & Support z Bartoszyc

Sołectwo Krekole

Sołectwo Samolubie

Ludowy Klub Sportowy "REDUTA" z Bisztynka

Zespół Folklorystyczny „Kiwitczanki”

Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie Placówka Terenowa w Lidzbarku Warmińskim