30.12.2015_"Spotkanie autorskie z Ewą LUBIŃSKĄ"

7.12.2015_"BARWY WOLONTARIATU"

Podsumowanie działań SuperSeniorów realizowanych w ramach projektu "Akademia Seniorów Warmii i Mazur" w 2015 roku

16) 14.12.2015 - "Jak korzystać z prawa, aby nie dać się oszukać".

15) 10.12.2015 - Warsztaty dziennikarskie "Małe Ojczyzny". W 2015 roku "SuperSeniorClub" obchodzi 5-lecie swojej działalności. Warsztaty dziennikarskie były wspaniałą okazją na jej podsumowanie. W dniu 16.12.2015r. na antenie Radia Olsztyn odbyła się audycja radiowa na ten temat: Do wysłuchania audycji zaprasza Anna Minkiewicz-Zaremba

14) 05.12.2015 - na bazie naszego Partnera Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach odbyły się "warsztaty garncarskie"            

13) 30.11.2015 - "Seksualność osób starszych"                  

12) 26.11.2015 - "ABC - wolontariat seniorów"            

11) 23-24.11.2015 - "Wycieczka do Gdańska"

10) 22.11.2015 - "Wyjazd do Teatru Jaracza"            

9) 21.11.2015 - "Warsztaty ikonopisarskie"            

8) 18.11.2015 - "Wykonywanie karmników dla ptaków"    

7) 10.11.2015 - Spotkanie z Członkiem Zarządu "ŁW" Edyta KARPIŃSKĄ - "Rozwijanie działalności społecznej na terenach wiejskich. Działalność SuperSeniorClubu" na lata 2016-2017"

6) 05.11.2015 - "Radio Olsztyn w dobie nowych mediów". W dniu 9.11.2015 "Łańcuch Wzajemności" na antenie Radia Olsztyn: Do wysłuchania audycji zaprasza Anna MINKIEWICZ-ZAREMBA

5) 04.11.2015 - "Pilnuj portfela, czyli świadomy konsument". Warsztaty z Prezesem Fundacji "OPIEKUN" Panem Januszem SKLEPOWICZEM

4) 30.10.2015 - Warsztaty nauki filcowania na sucho

3) 24.10.2015 - Pielęgnacja skóry dojrzałej i makijaż osób starszych

2) 17.10.2015 - Spotkanie z Ewą LUBIŃSKĄ

1) 26.09.2015 - Warsztaty piosenki biesiadnej

29.11.2015_Wydanie certyfikatów dla uczestników szkolenia komputerowego ECDL

W biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie uczestników, którzy z rąk prowadzącego szkolenie Pana Zbigniewa MIELNIKA otrzymali certyfikaty ukończenia kursu ECDL Start w wymiarze 76 godzin. 

Szkolenie odbywało się w ramach projektu pt. "Stawiamy na 50+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek najlepsza inwestycja. 

Projekt wdrażany był przez Federacje Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

GALERIA ZDJĘĆ Z ODBYTEGO SPOTKANIA   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

21-23.10.2015_3-osobowa grupa członków Stowarzyszenia w Gdańsku-Sobieszewie w Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych

W dniach 21-23.10.2015 uczestniczyliśmy wraz z innymi przedstawicielami organizacji i samorządów z powiatów objętych małym ruchem granicznym z obwodem kaliningradzkim w szkoleniu poświęconemu współpracy z obwodem kaliningradzkim.

Spotkanie organizowane przez Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna w Gdańsku było jednym z elementów projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015".

GALERIA ZDJĘĆ PAMIĄTKOWYCH  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

16.09.2015_"GODNI NAŚLADOWANIA 2015"

15.08.2015 - Festiwal Piosenki Amatorskiej" na scenie "Krekolandii"

GALERIA ZDJĘĆ  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01-05.07.2015_Wizyta partnerska w Niemczech

W tym roku wspólnym naszym działaniem był projekt pt. „W kierunku zrozumienia i integracji polsko-niemieckiej” realizowany przy wsparciu i dofinansowaniu Gminy Kiwity. Jego działania w głównej mierze związane były z obchodami 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej i pamięci tamtych lat. Temu też poświęcona była konferencja, tzw. "spotkanie obywatelskie", które odbyło się z udziałem organizacji z Polski i Litwy w Niemczech. "Przeszłość uczcijmy - przyszłość wspólnie kształtujmy" było głównym tematem konferencji, w której uczestniczyła również delegacja z Gminy Kiwity z Wójtem Wiesławem Tkaczukiem oraz Zespół Pieśni i Tańca "Perła Warmii" z Lidzbarka Warmińskiego. Wspólne działania miały na celu zwiększenie aktywności i mobilizacji wszystkich uczestników do współpracy oraz wymiany w zakresie kulturalnym i społecznym naszych narodów.