01 kwiecień 2024

"20 lat dla wspólnego dobra" - projekt współfinansowany przez Wójta Gminy Kiwity

Autor: Koordynator GP - tel. 512280030

Rok 2024 w działalności Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” jest rokiem szczególnym, w którym następuje podsumowanie 20-letniej jego działalności na przełomie 20 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Od maja 2004 roku Stowarzyszenie działa na rzecz lokalnej społeczności i współpracuje z innymi organizacjami, zarówno krajowymi jak i z innych krajów.

Współpraca międzynarodowa i wzajemne poznawanie tradycji narodowych, kultury i języka partnerów w Stowarzyszeniu „Łańcuch Wzajemności” prowadzona jest od 2006 roku. Spotkania i działania organizacji z Polski, Niemiec i Litwy w kierunku integracji i zrozumienia, by nie zapominając o trudnej przeszłości nasze sąsiadujące ze sobą narody żyły w przyjaźni i wspólnie budowały przyszłą Europę mają bardzo duże znaczenie dla rozwoju współpracy Gminy Kiwity ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadanie o nazwie „20 lat dla wspólnego dobra” będzie realizowane w okresie od 01.04.2024 do 30.09.2024.

Jest to projekt, którego celem poprzez kontakty mieszkańców lokalnej społeczności z partnerskimi organizacjami z innych krajów oraz regionów jest rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oparty na współpracy Gminy Kiwity ze społecznościami regionalnymi innych państw.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy, zainteresowanie nowych władz samorządowych i zapoznanie z dotychczasowymi sposobami promowania Gminy Kiwity w kraju i za granicą oraz planami kolejnych działań i wspólnych rozwiązań na kontynuację dalszej współpracy.

Działania w głównej mierze będą realizowane na bazie zasobów Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”, w Gminie Kiwity, na terenie Powiatu Lidzbarskiego, na rzecz mieszkańców Gminy Kiwity.

Działania te są komplementarne z innymi działaniami podejmowanymi przez Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” od 2004 roku na rzecz rozwoju Gminy Kiwity.

Projekt bezpośrednio skierowany jest do lokalnej społeczności Gminy Kiwity. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Kiwity oraz inne osoby zaangażowane w działania na rzecz współpracy Gminy Kiwity ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw zainteresowane wymianą doświadczeń oraz kontaktów z przedstawicielami organizacji społecznych za granicą. Mogą to być zarówno członkowie rodzin nisko uposażonych, bezrobotni, osoby wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem, jak i osoby aktywne społecznie, już działające na terenie wsi, gminy, czy powiatu, które mogą i potrafią swoim postępowaniem, zaangażowaniem i wiedzą zachęcić do działania innych ludzi, w tym również tych cechujących się małą aktywnością społeczną. Projekt nie jest nastawiony na rekrutację uczestników jednej płci, ograniczeniem nie jest również wiek, status materialny czy pochodzenie.

O realizacji projektu będą informowały plakaty/ulotki i informacja w ramach Dziennikarstwa Obywatelskiego Gazety Olsztyńskiej. Ponadto promocja projektu będzie realizowana przez cały okres realizacji projektu na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.swrw.pl


Pliki:
 Logo Gminy kiwity (187 kB)
 Zaproszenie 06.05.2024 (121 kB)
<- Wróć do Nowości