01 marzec 2024

"Znaj sąsiada swego" - partnerski Projekt Charytatywny "Razem możemy więcej" we współpracy z DOZ Fundacją dbam o zdrowie.

Autor: Koordynator RP - tel. 512280013

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej i zachęcanie do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Projekt „Znaj sąsiada swego” to nie tylko pomoc i wsparcie w zakupie leków, ale też szerzenie idei współdziałania, solidarności i współodpowiedzialności zdolnej do przekształcania rzeczywistości i łagodzenia trudów życia ludzi będących w potrzebie. To działanie, które zwiększa możliwości nie tylko samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu i braniu własnych spraw w swoje ręce, ale również zachęcanie do współpracy i wspólnego organizowania się w działaniach na rzecz drugiego człowieka.

W realizowanym projekcie:

1) wsparciem obejmiemy około 10 rodzin/osób/beneficjentów końcowych,

2) zdiagnozujemy problem do opracowania planów kolejnych działań,

3) wypracujemy nowe sposoby pozyskiwania środków finansowych na zwiększenie możliwości wspierania osób potrzebujących w zakupie leków oraz innych wyrobów medycznych.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Choć trudno jest prosić innych o pomoc, czasami trzeba, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z koordynatorem projektu lub biurem Stowarzyszenia.

W pozostałych przypadkach weryfikacja wsparcia opierać się będzie na:

1) wykorzystaniu wiedzy członków Stowarzyszenia i Wolontariuszy Stowarzyszenia o sytuacji osób będących w trudnej sytuacji,

2) oświadczeniach tych osób o ich sytuacji i potrzebie wsparcia, niezależnie od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej,

3) innych dodatkowych informacjach ułatwiających podjęcie decyzji o udzieleniu pomocy w zakupie leków oraz innych wyrobów medycznych doraźnie lub w dłuższej perspektywie.

Rezultatem zadania do którego dążymy jest zaangażowanie społeczności lokalnej w potrzeby osób potrzebujących wsparcia i przeciwdziałanie zamykaniu się w sobie, szczególnie ludzi, którzy są sami i w niezorganizowanej społeczności sami nie dadzą sobie rady.

Stowarzyszenie "Łańcuch Wzajemności" od 1 marca po raz kolejny w partnerstwie z DOZ Fundacją Dbam o zdrowie realizuje projekt charytatywny pt. "Znaj sąsiada swego".

Realizacja projektu „Znaj sąsiada swego” w roku 2023 i prowadzone w nim działania potwierdzają występowanie w naszym otoczeniu problemu jakim jest niewykupywanie leków zaleconych przez lekarzy. Potwierdzają to również prowadzone w Stowarzyszeniu ankiety ewaluacyjne skierowane do odbiorców naszych działań.

W ramach realizacji projektu w 2023 roku wypracowywaliśmy sposoby i zasady mające na celu uświadamianie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków. Podjęliśmy się również zaangażowania lokalnej społeczności w finansowe wspieranie projektu poprzez zakładanie na FB tzw. zbiórek urodzinowych, z czego środki finansowe przeznaczamy na efektywniejszą realizację projektu. Niestety, od 1 czerwca FB planuje zakończyć realizowanie tego działania, prawdopodobnie na stałe, dlatego w tym roku chcemy bardziej zintensyfikować działania członków Stowarzyszenia na bezpośredni kontakt z osobami najbardziej potrzebującymi..

Nawiązaliśmy też pierwsze kontakty z innymi organizacjami działającymi w podobnym zakresie, co wpływa na wymianę wiedzy i doświadczeń. Trudniejsze jest zaangażowanie do współpracy innych podmiotów, ale nad tym również pracujemy.   

Jeżeli jest ktoś tym zainteresowany to informujemy, że oprócz działań projektowych od 2016 roku potrzebującym takiej pomocy nieodpłatnie użyczamy używane wózki inwalidzkie, chodziki, kule łokciowe, łóżko rehabilitacyjne i inne przedmioty, które otrzymujemy w miarę potrzeb w darze od partnerskiej organizacji “Frauen helfen Frauen” („Kobiety pomagają Kobietom”) z Niemiec. 

Biuro stowarzyszenia jest dostępne dla osób potrzebujących.

Stowarzyszenie w zakresie pomocy społecznej, humanitarnej i charytatywnej od 2015 roku jest członkiem Klubu Polskiej Akcji Humanitarnej PAH SOS (karta członkowska nr KO2394).


<- Wróć do Nowości