16 marzec 2024

"Pamięć drogą do przyszłości" - sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”

Autor: RP

Rok 2024 wieńczy 20 lat społecznej działalności Stowarzyszenia.

Zadanie ma na celu promowanie jego osiągnięć i zachęcanie do aktywnego działania dla wspólnego dobra oraz zaangażowania w życie publiczne i rozwój współpracy lokalnych społeczności z innymi społecznościami z Polski i z innych krajów.

Realizacja projektu poprzez działania patriotyczne, historyczne i integracyjne (spotkania, prelekcje, szkolenia, warsztaty, wyjazdy, powstanie klubu, wspólne świętowanie) ma na celu podniesienie aktywności społecznej dla wspólnego dobra i rozwój wielokierunkowej edukacji obywatelskiej, w kierunku samoorganizacji. W 2024 roku kierując się słowami J. Piłsudskiego: "Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości".

Integralnym elementem projektu jest przygotowanie i prezentacja programu słowno-muzycznego z okazji obchodów 80 rocznicy Powstania Warszawskiego i powstanie w Stowarzyszeniu Klubu promującego patriotyzm i współpracę.


Pliki:
 Projekt sfinansowany ze srodkow Rzadowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (526 kB)
<- Wróć do Nowości