01 kwiecień 2023

"ZNAJ SĄSIADA SWEGO" to nowy projekt Stowarzyszenia realizowany w ramach XI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie

Autor: Koordynator RP

Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków poprzez zapewnienie osobom potrzebującym zaopatrzenia w leki oraz inne wyroby medyczne w sytuacji i w czasie, gdy są one faktycznie konieczne do rozpoczęcia lub kontynuowania terapii.

Dodatkowym celem Projektu jest uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz wspieranie organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

Więcej aktualnych informacji znajduje się w zakładce Projekty roku 2023 >>>>>>>>>>


<- Wróć do Nowości