01 maj 2023

Zbiórki urodzinowe na FB to był pierwszy krok za który dziękujemy wszystkim, którzy takie zbiórki w tym roku ogłaszali i je wspierali. Dzięki nim „Łańcuch Wzajemności” jest w nowym działaniu, chociaż …..

Autor: RP

Rok 2023, jest pierwszym i jeśli spełnią się obietnice przedwyborcze, które wyborcy większością zaakceptują, będzie też ostatnim rokiem działania Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w kierunku wspierania osób potrzebujących (seniorów i rodzin w trudnej sytuacji z dziećmi do 18 roku życia) w zakupie leków i innych wyrobów medycznych w sytuacji i w czasie, gdy są one faktycznie konieczne do rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia.

Jednak zanim to się stanie, pomoc osobom chorym, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na prowadzenie kompleksowej terapii farmakologicznej jest działaniem nowatorskim Stowarzyszenia, w nowym kierunku pomocy osobom i rodzinom i ma na celu zdiagnozowanie oraz uświadamianie problemu społecznego jakim jest niewykupywanie leków przez osoby chore, by podejmować realne działania zmierzające do niwelowania barier w podjęciu niezbędnego i prawidłowego leczenia.  

W działaniu tym mamy nadzieję na ogólne zrozumienie i propagowanie idei otwartości, a także na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz współpracę organizacji pozarządowych, również z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Działanie przy wsparciu Fundacji DOZ w projekcie Stowarzyszenia pt. „Znaj sąsiada swego” i Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w projekcie „Razem możemy więcej” w głównej mierze pod względem finansowym realizowane jest ze środków własnych Stowarzyszenia, które zebraliśmy z indywidualnych darowizn na konto Stowarzyszenia oraz ze zbiórek urodzinowych, o czym na bieżąco informowaliśmy na „FB”.

Więcej informacji o możliwościach Stowarzyszenia w zakresie pomocy będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej: www.swrw.pl w zakładce projekty roku 2023.

Można również kontaktować się z koordynatorem tego działania: Ryszard Przytuła, tel. 512280013.


<- Wróć do Nowości