18 wrzesień 2023

Klub byłych żołnierzy JW 3847 - nowym klubem Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności"

Autor: RP

W dniu 16.09.2023 na bazie Stowarzyszenia w Krekolach odbyło się  spotkanie w którym uczestniczyli byli żołnierze zawodowi JW 3847 działającej w strukturach WOPK do 2020 roku w Lidzbarku Warmińskim.

Celem spotkania było znalezienie sposobu na zorganizowanie się w prawnej formie dającej możliwość wspólnego działania i organizacji. 

Z inicjatywą wyszli członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności", którzy za zgodą władz Stowarzyszenia zaproponowali na podstawie par. 3 pkt 1 ppkt j statutu rozwój w formie klubu działającego na zasadach statutowych Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności".

W tym celu odbyło się Zebranie Założycielskie w którym uczestniczyło 35 osób.

Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o założeniu klubu o nazwie "Klub byłych żołnierzy Jednostki Wojskowej 3847", który będzie działał w Stowarzyszeniu "Łańcuch Wzajemności".

Podstawą działania jest statut Stowarzyszenia określający postanowienia ogólne, cele i środki działania, członkostwo, organy, majątek i dochody Stowarzyszenia oraz postanowienia końcowe. 

Członkowie Klubu mogą na zasadach określonych statutem być członkami Stowarzyszenia.

Działalność Klubu będzie określał opracowany i zatwierdzony przez Zebranie Członków Klubu Regulamin działania Klubu.


Pliki:
 Grupowe 16.09.2023 (0.9 MB)
<- Wróć do Nowości